Baggrund

Der er en stigende interesse i at læse og lære om den egn man bor i. Dette gør sig også gældende hos børn. På Køge Byhistoriske Arkiv, hos skolevæsenet og på Køgebibliotekerne har man i flere år savnet lokalhistoriske materialer, der henvender sig direkte til børn, og som børn kan orientere sig i.

I det væld af materiale der findes om Køges historie, har der gennem mange år ikke været materiale, som er skrevet og formidlet direkte til børn.

Derfor tog de tre ovennævnte institutioner i 1999 initiativ til sammen med Amtscentret for Undervisning i Roskilde at få skrevet og udgivet en historieserie om Køge med børn som målgruppe.

Første bog i serien Hit med Historien – Køge i 1950’erne udkom i september måned 2001.