Øvrige projektdeltagere 1288-1536

  • Bibliotekschef Jytte Dahl, KøgeBibliotekerne. Formand
  • Konsulent Karin Larsen . Næstformand
  • Arkivleder Birte Broch, Køge Arkiverne
  • Historielærer Claus Mechlenborg, Hastrupskolen
  • Bibliotekar Britta Overgaard Jensen, Køgebibliotekerne. Sekretær
  • Museumsinspektør Ulla Fraes Rasmussen, Køge Museum
  • Forfatter Inger Byrjalsen
  • Grafiker Thora Fisker

Hjemmesiden bestyres af Bibliotekar Jacob Kobbernagel, KøgeBibliotekerne