Metode

At tage udgangspunkt i de ting man kan se i Køge i vores tid. Vi vil bruge nutiden som døråbner til fortiden. Eftersom børn er historieskabte og samtidig historieskabende ønsker vi at inddrage børn i processen, sammen med professionelle på området, f.eks. en forfatter, illustrator, bibliotekar, lærer, web-master.

Første bind i serien “Køge i 1950’erne” var et pilotprojekt som dannede grundlag for den arbejdsmetode, vi har valgt til de kommende bind.