Kilder 1288-1536

Litteraturliste

 • Kjøge Byes Historie ved Anders Petersen. Gads Forlag. 1888
 • Fra det gamle Kjøge af Hugo Matthiessen, Chr. Axel Jensen og Frederik Opffer.
  Tegninger af Aage Jørgensen. Nyt Nordisk Forlag. 1928
 • N.P. Nielsen: Bygden omkring Køge Aa. Flensborgs Boghandel. Roskilde 1932
 • Køge bys historie ved V. Hermansen og P. Engelstoft. Nyt Nordisk Forlag. 1932
 • Trap, J.P.: Danmark. Bd. 2:3 Københavns Amt. s. 1078-1103. 5. udg. Gads Forlag. 1960
 • Danmarks Kirker. Københavns amt bd. 3,1 (s. 166-277). Gads Forlag. 1944
 • Køge bys historie 1288-1988. Bind 1. 1288-1850 red. af Helge Nielsen.
  Køge Kommune i samarbejde med Køge Museum. 1985
 • Marianne Johansen: Middelalderbyen Køge. Centrum. 1986

Billedbasen indeholder også billeder af kilder fra 1288-1536