Bønskrift om fattighjælp

Maren Mogens Linds bønskrift om fattighjælp

Velædle og Velærværdige
Hr Magstr Mossin
Saa og
Velædle og Velviise
Hrer Borgemester og Raad
Samtlig Herrer De fattiges Inspecteurer!

Jeg Elendige gamle svage sengeliggende Enke som hver dag forventer én Naadig Forløsning tacker i dybeste ydmyghed for det som mig Elendige Menniske af Deres Velviisligheders Mildhed er bleven meddeeelt bedre endnu at ieg i min Elendighed maa vorde tilseet med nogen opholds hielp af Gunstig Mildhed, jeg icke oftere skal besvære Deres Velviisheders godhed, siden jeg merker at min forløsenings tid vel icke er langt borte, men hvad mine befindende smerter angaar kand ieg deris overflødighed icke beskrive i saa lang tid ieg haver maat holdet ved sengen og icke er af de Kræfter ieg selv mig kan rette eller vende, men indlader alle ting til den Alvidende Gud der best veed min Elendigheds beskaffenhed, ieg Elendige Menniske med største smerte venter paa Gunstig Meddeelende ieg

Henlever
Velædle Velærværdige
Velædle og Velviise
Hrer Inspecteurers

Kiøge d. 23 januarij Ao 1753 Ydmygste Tiennerinde
Maren Mogens Linds

Teksten er gengivet fra Køge Bys Borgere 1753, side 188