Køges befolkning i tal

Indbyggertal

Indbyggertallet i Køge er usikkert frem til midten af 1700-tallet, hvor man begyndte at opstille regler for, hvordan optællingen skulle finde sted.

Eksempel på folketælling fra 1753

År Indbyggere
1682 1643
1735 ca. 1400
1753 1434
1769 1403
1801 1527
1834 1834
1850 2436

Folk i arbejde 1753

Tallene fortæller om, hvad folk arbejdede med i Køge. Men de fortæller ikke noget om hele gruppen af fattige.

Embedsmænd Antal
Borgmester, toldforvalter

1

Rådmænd, byfoged og -skriver

2

Bytjener

1

Vægtere

3

Stadsmusikant

1

Toldkontrollør

1

Konsumtionsbetjente

6

Postmester og organist

1

Præst, kapellaner

3

Klokkere, ringere

2

Rektor (Latinskolen)

1

Lektiehører

2

Skoleholdere

2

Pensionerede embedsmænd

4

Embedsmandsenker

13

 

 

Håndværkere Antal
Bagere

3

Husbrødbagere

2

Bødkere

5

Dugmagere

1

Farvere

2

Feldberedere

3

Glarmestre

2

Gørtlere

3

Handskemagere

3

Hattemagere

3

Kandestøbere

1

Malere

2

Murere

4

Møllere

7

Parykmagere

2

Pottemagere

1

Rebslagere

1

Rokkedrejere

1

Saddelmagere

3

Skomagere

25

Skoflikkere

9

Skræddere

7

Smede

8

Snedkere

6

Tømmermænd

6

Urmagere

1

Vævere

5

 

 

Andre erhverv Antal
Apotekere

1

Arbejdere, daglejere osv.

35

Bådsmænd

2

Brændevinsbrændere

4

Fiskere

1

Kældermænd

2

Købmænd

8

Maltgørere

2

Markedskræmmere

3

Savskærere

1

Skippere, Prammænd

4

Slagtere

2

Spindere, syersker osv.

30

Tjenere

1

Tobaksarbejdere

7

Vaskekoner

2

Urtegårdsmænd

1

Urtekræmmere

1

Vandkikkere

1

Vinkælderprivilegium

1

Vognmænd

1

Vurderingsmænd

1

Værtshusholdere, øltappere

17