Køges segl

Køges segl var byens “underskrift”. Seglet kunne trykkes i lak og sættes på vigtige papirer, eller brændes og stemples ind på genstande, der tilhørte byen.

Det ældste segl fra 1329 viser broen over Køge Å med kongekronen som tegn på, at købstaden Køge stod under kongens beskyttelse. Guds hånd og korset fortæller, at Køge var en kristen by.

13291

Seglet fra 1574 har fået sat et bytårn på broen. Det viser, at Køge nu var en rigtig købstad, hvor der skulle betales told og afgift af de varer, der blev ført ind i byen. Kongen og Gud våger stadig over Køge.

15741