Arbejde og erhverv 1850 – 1914

Erhvervsfordeling i Køge købstad 1855, 1870, 1890 og 1930

Kildeangivelse til alle fire nedenstående tabeller: Strømstad, Poul: Erhvervslivet i Køge – en oversigt. I Nielsen, Helge (red.): Køge Bys Historie 1288 – 1988, bd. II: 1850 – 1988. Side 10 – 93. Køge, 1988.

1855 1870 1890

1930

Erhvervsfordeling for 1911 og 1999

Nedenstående tabel findes i Erik Gøbels artikel i Køge Studier 2005: Køges befolkning omkring 1900. Køge, 2006. Side 37. I artiklen kan du bl.a. læse om befolkningens alder og køn, civilstand og familiestørrelse. Om fødested, arbejdspladser og indkomst. Om kvinders og børns arbejde.

Erhvervsfordeling_1911_1999