Børn i perioden 1850 – 1914

(Se den trykte bog side 19-21)

Ved Juletræet i Køge Asyl 1901

Naar Smaabørn danse rundt om og svinge
Saa let som Fuglen paa sin lille Vinge,
Da leger Englen med hver især,
Thi han har alle gode Smaabørn kær.

Og vil du vide, hvad Englen hedder,
Som over Barnet sine Vinger breder,
Da siger Moder, det Jesus er,
Det lille, søde Barn, Madonna bær.

Han kom fra Himlen vor Gud og Fader
Og sig paa Jorderig til os nedlader;
Og vil du have, han skal elske dig,
Saa maa du være god og føjelig.

Ved Juletid blev han lagt i Vugge
Han var saa smuk som en lille Dukke
Og lad os huske hans Fødselsdag,
Glem ikke, det er første Juledag.

Til Juletræ gaa vi Smaa med Glæde;
Thi Jesusbarnet er selv tilstede,
Og han er Børnenes bedste Ven;
Til næste Jul kommer han igen.

Fru Postmester Petersen
Skrevet c. 1870

Kilde

Køge Byhistoriske Arkiv: Køge Børneasyl og Folkebørnehave, A 136, løbenr. 07.