Håndværk i perioden 1850 – 1914

En tømrermesters erindringer

Tømrermester Jens.W. Blumes erindringer blev skrevet i 1956. Anledningen var den indsamling af erindringer, der 1951-1956 blev foretaget under Nationalmuseets Industri-, Håndværker- og Arbejderundersøgelser (NIHA). Indsamlingen resulterede i 2067 erindringer fra hele landet, der nu ligger i Nationalmuseets samlinger.

Tømrermester Jens W. Blume blev født 14.02. 1869 og døde 09.03. 1964. Han blev i 1897 gift med Margrethe Sattrup.

Køge Byhistoriske Arkiv har yderligere materiale om familien Blume.