Kilder til den trykte bog

Trykt materiale

Bauer, Simon: Kampen om enhedsskolen i Køge 1909-21. Køge Studier 2007. Køge, 2008.

Broch, Birte: Da kvinderne i Køge fik valgret. Køge Studier 1990. Køge, 1991.

Broch, Birte: Frederik Folkekær på Køge Torv. Køge Studier 1998. Køge, 1999.

Broch, Birte: Mænd og meninger i Køge omkring folkestyrets fødsel og Grundloven 1849. Køge Studier 1998. Køge, 1999.

Christiansen, Inge: Køge Børneasyl gennem 150 år. Køge, 2006.

Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon. Bind 1-20. København, 1994 – 2001.

Federspiel, Søren og Kjeld Villadsen: ”Nu blinker Hansen med lyset”. Køge Elværk 1891-1991. Køge, 1991.

Gøbel, Erik: Køges befolkning omkring 1900. Køge Studier 2005. Køge, 2006.

Gøbel, Erik: Torvet 14. Bygninger, beboere og bank. Nordea Bank. Køge, 2006.

Henriksen, Mette: Køge Andels-Svineslagteri 1889-1976. Køge Studier 2003. Køge, 2004.

Henriksen, Mette: Torvet 9 – fra købmandsgård til bankvirksomhed. Nordea Bank. Køge, 2005.

Hermansen, Victor og Engelstoft, Povl: Køge Bys Historie. København, 1932.

Hvidt, Kristian: Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868-1914. Aarhus, 1971.

Jensen, Susanne Krogh: Borgerskole og Betalingsskole –de to kommunale grundskoletilbud i Køge fra 1859 til ca. 1905. Årbog for Køge Museum 2002. Køge 2003.

Ilsøe, Grethe: Planer og virkeliggørelse – om oprettelse af en borgerskole i Køge 1808. Skole, dannelse, samfund. Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen. Odense 1991. Side 119-130.

Kjeldsen, Børge: Historien om Villa Søvang. Køge Studier 1994. Køge, 1995.

Kjeldsen, Børge og Jakobik, Jan og Broch, Birte: Køge Vandværk 1892-1992. Køge, 1992.

Klein, P.A.: Køge Skoler i det 19. århundrede. Køge, 1953.

Kjøge Avis

Nielsen, Helge (red.): Køge Bys Historie 1288-1988. Bind I-II. Køge, 1985 og 1988.

Lange, Ole: Stormogulen. C.F. Tietgen –en finansmand, hans imperium og hans tid 1829-1901. Gyldendal, København 2006.

Ousager, Steen: Fremmede i Køge i 1800-tallet. Køge Studier 1990. Køge, 1991.

Petersen, Anders: Kjøge Bys Historie. København, 1888.

Thestrup, Poul: Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 360 år (1640-1999). Statens Arkiver, 1999.

Thomsen, Niels og Søllinge, Jette D.: De danske aviser 1634-1991, bind 1-3. Odense, 1988-1991.

Trap Danmark. Københavns Amt. 1. udgave, 1859.

Ulsøe, Lisbeth: ”Taabelig i den Grad…” – Tossen Christian Olsen og hans familie. Køge Studier 1993. Køge, 1994.

Wamberg, Bodil: Passionsblomsten. København, 2008.

Østsjællands Avis

Østsjællands Folkeblad

Østsjællandske Aarbøger. Bd. 1-10. Køge, 1901-1910.

Utrykt materiale

Køge Byhistoriske Arkiv

Folketællinger for Køge Købstad og Køge Landdistrikt 1850-1916.

Jensen, Susanne Krogh: Borgerskolen og betalingsskolen – en mikrohistorisk undersøgelse af de kommunale grundskoler i Køge i slutningen af 1800-tallet. Speciale i historie, Københavns Universitet, september 2003. Arkivfond Æ 5301, løbenr. 31.

Møller, Gerda Steen: Erindringer fra en lille by. A 229.

Opffer, Frederik: Provinsliv. 1919.

Opffer, Frederik. Udklip. Arkivfond A 127.

Priemé, Hans: Arbejderbevægelsen i Køge 1870-1920. Københavns Universitet, 1973.

Relevante arkivfonde, herunder:

A 19, Jensen, Alexander

A 60, C.F. Petersen & Søn

A 78, Larsen, Julius Bertram

A 113, Det Borgerlige Velgørenheds Selskab

A 136, Køge Børneasyl og Folkebørnehave

A 139, Køge Andels-Svineslagteri

A 157, Nielsen, Caroline

A 208, Køge Elværk

A 228, Schmith, Albert

A 249, Køge Borger- og Håndværkerforening

A 302, Socialdemokratiet i Køge

A 324, Foreningen af 2. April 1876

A 353, Christensen, Dagny

A 420, Blume, Jens W.

A 485, Køge Venskabelige Klub

A 504, Arbejdsmændenes Fagforening for Køge og Omegn

A 522, Hansen, Jens

A 545, Hansen, Poul

A 548, Hansen, Anton

A 551, R. Collstrop A/S

A 583, Christensen, Carl Chr.

A 676, Nielsen, Hans

Personalhistorisk materiale

Sagligt ordnet materiale

Topografisk ordnet materiale