Brev fra Peter Nielsen

Brev fra Peter Nielsen hjem til broderen Wilhelm Nielsen 1886. Deres mor hed Caroline Nielsen. (Se i den trykte bog side 40-41.)

Stavemåde og tegnsætning i brevet er i et vist omfang tillempet moderne retskrivning.

Køge Byhistoriske Arkiv – A 157 (Caroline Nielsen)

————————————————————————-

Gallatin Missouri 18/2 86

Kære Broder

Jeg har modtaget dit brev, og det glæder mig, at du har bestemt dig til at rejse herover. Som svar på dine spørgsmål vil jeg meddele dig følgende.

Det er omtrent det samme, hvilken dampskibslinie du tager, de er omtrent lige gode. Thingvalla Linien er god for kostens skyld. De får god mad, men dens skibe er så små, og de ruller meget mere end de andre. For folk der kan tåle søen og ikke bliver søsyge er det den bedste linie. Den linie jeg tog, var den Ny Hamborg eller ”Edvard Car Linien”. Det var en meget god linie med undtagelse af den megen omskiftning, der er. Først skal man fra København til Lybek og fra Lybek til Hamborg og så måske ligge der et par dage, inden du kan komme af sted.

Det bedste er, tror jeg nok, at tage Thingvalla Linien. Der er ingen ombytning. Så snart du går om bord, kan du blive der, til du kommer til ”New York”. Og så har du ingen extra udgifter. Omendogså billetten er lidt dyrere, så vil den dog blive billigere end de andre linier, thi du har ingen extra udgifter, førend du kommer til Amerika, og den hele udgift du så har, er at føde dig selv på jernbanen, og det koster ikke meget. På søen har du jo fri kost. Det vil vare hen ved 3 eller 4 dage at køre på jernbanen, inden du kommer hertil.

Hvad det angår med dine papirer, da behøver du ikke at tænke på dem, de er ingenting værd. Du skal slet ikke snakke et ord om papirerne til noget menneske. Det eneste du har at gøre er at købe billet, gennemgående til den plads, som jeg skal lade dig vide. En billet er 160 eller 170 kroner hertil. Jeg kan ikke bestemt sige dig, til hvilken plads du skal tage endnu, men om 14 dage skal du få et andet brev, så skal jeg sige dig bestemt, hvortil du skal tage. Det bliver enten til ”Gallatin” her eller til ”St. Joseph Missouri”, så kan du forhøre hos udvandringsagenten, hvor meget en billet koster til disse to steder.

Nærmere oplysninger skal jeg lade dig vide i næste brev. Kun vil jeg sige dig, at du skal ikke tage noget tøj eller klæder med dig herover, her er det meget billigere end i Danmark. Har du noget tøj, da skal du sælge det, inden du rejser. Du vil have for megen ulejlighed af det på rejsen. Det eneste du behøver, er en vadsæk, som du kan bære og føre med dig, hvor du går. Frem for alt tag ingen kuffert med dig, den vil gøre dig ulejligheder, som du ingen begreb har om nu. Når du blot retter dig efter, hvad jeg skriver, så vil rejsen blive lige så let for dig som en rejse til København.

Når du kommer til ”New York” og ”Chicago” og andre store byer, må du passe godt på dine lommer, og ligeledes passe på din billet, og ikke lade nogen se den, thi der er mange gavtyve, som søger at narre billetten fra de nyankomne. Når du komme fra dampskibet i ”New York”, bliver du ført til et stort hus, som kaldes for ”Castle Garden”. Der skal du have ombyttet billet. Det vil sige dampskibsbilletten, den bliver affordret på skibet, førend du kommer i land. Men du har en anden, som kaldes for kontraetten. Den skal du fremvise i Castle Garden, så vil du få jernbanebillet.

Når du så har fået den, kommer der en dampbåd, som fører dig til banegården. Der kan du så købe dig nogle spisevarer og tage med på rejsen. Du kan også købe dem i ”Castle Garden”, det er lige meget, men du behøver ikke gå ud i byen.

Jeg ved ikke, hvilken bane du kommer til at køre på. Enten kommer du forbi ”St. Louis” eller også forbi ”Chicago”, og der kommer du til at skifte tog, og måske nogle andre steder. Men det vil du få at vide hos konduktøren. Enhver konduktør er forpligtet til at sige dig, hvornår du skal af. Enhver nyankommen hertil behøver ikke at være bange for at komme forkert. Du kan ganske trøstig gå ind i jernbanevognen og lægge dig til at sove, du skal nok komme til det rigtige sted alligevel.

En ting er der, som jeg vil bede dig om, og det er, om du har penge nok til at købe mig to flotte merskums piber til 7 eller 8 kroner, når du kommer til København. De må være smukke. Det gør ikke så nøje, hvad de koster. De må helst være af dem, der er udskåren med figurer på og med ravspids. Den slags er ikke til at få at købe herovre for penge. Næstendels de er meget dyre. Og du skal få dem godt betalt. Jeg ville gerne have to af dem, thi en god ven af mig vil have den ene.

Nu tror jeg, at jeg vil slutte mit brev for denne gang. Jeg er meget ked af, at jeg ikke modtog det brev, som du fik tilbage igen. Jeg er glad over, at moder er kommet sig igen og har det godt. Du må hilse hende mange gange fra mig, og du selv være hilset mange gange og på det kærligste.

Din broder

P. Nelsen

Gallatin Daviess Co. Mo. [County, Missouri]
North America