Oversigt over medlemmer af Køge Byråd 1950 – 1960

I parentes efter byrådsmedlemmerne angives hvilket parti, de tilhørte.

 • A = Socialdemokratiet
 • B = Det Radikale Venstre
 • C = Det Konservative Folkeparti
 • K = Danmarks Kommunistiske Parti.
 • V = Venstre

1950

 1. Forretningsfører, borgmester Niels Albrechtsen (A)
 2. Skoleinspektør Poul Jørgensen (A)
 3. Gummiarbejderske fru Ellen Davidsen (A)
 4. Gummiarbejder Helge Hansen (A)
 5. Typograf Valdemar Jensen (A)
 6. Murermester H. Schwartzbach (A)
 7. Gummiarbejderske fru Ella Nielsen (A)
 8. Undermester Thorkild Olsen (A)
 9. Bogholder Johannes Høllinger (B)
 10. Driftsrevisor H. Wium (C)
 11. Landinspektør J. C. Wanning (C)
 12. Fru Anna Poulsen (C)
 13. Driftsrevisor H. A. Vilh. Madsen (V)
 14. Kontrolbestyrer Steffen Jensen (K)
 15. Lærerinde Karen Margrethe Kristensen (K)

1954:

 1. Borgmester Niels Albrechtsen (A)
 2. Skoleinspektør Poul Jørgensen (A)
 3. Gummiarbejder Jens Peter Haagensen (A)
 4. Undermester Thorkild Olsen (A)
 5. Fru Ella Nielsen (A)
 6. Malermester Verner Sonne (A)
 7. Gummiarbejder Helge Hansen (A)
 8. Fagforeningskasserer Walther Hansen (A)
 9. Fru Marie Thomsen (A)
 10. Trafikassistent Aage Marius Hansen (B)
 11. Driftsrevisor Holger Wium (C)
 12. Landsretssagfører Jørgen Hald (V)
 13. Fru Anna Poulsen (C)
 14. Overtelefonmester H.U.F. Hansen (C)
 15. Kontrolbestyrer Steffen Jensen (K)

1958

 1. Borgmester Niels Albrechtsen (A)
 2. Kriminaloverbetjent Aage Sund (A)
 3. Gummiarbejder Jens Peter Haagesen (A)
 4. Kommunelærer Viggo Egelykke (A)
 5. Malermester Werner Sonne (A)
 6. Gummiarbejder Helge Hansen (A)
 7. Fru Marie Thomsen (A)
 8. Distriktsjordmoder fru Mary Hald Pedersen (A)
 9. Driftsrevisor Holger Wium (C)
 10. Fru Anna Poulsen (C)
 11. Købmand Hugo Jørgensen (C)
 12. Landsretssagfører Jørgen Hald (V)
 13. Bestyrer Mads Frederik Andersen (V)
 14. Kasserer Steffen Jensen (K)
 15. Farvearbejder Frits N. Nielsen

Kommentarer

Aage Sund bliver borgmester i 1959, da Niels Albrechtsen dør.

Se i billedbasen, hvis du vil se billeder af byrådsmedlemmerne.