Byrådsudvalg

Oversigt over udvalg i Køge Byråd 1950 – 1960

 • Amtsudvalget for L.A.B. i Roskilde Amt (udgik i 1954)
 • Badeudvalget
 • Bedømmende Sygehusudvalg (udgik i 1954)
 • Bevillingsnævnet
 • Biblioteksudvalget
 • Biografudvalget
 • Boliganvisningsudvalget
 • Boligtilsyn (fra 1954)
 • Brandkommissionen
 • Brændselsudvalget (udgik i 1954)
 • Bygningskommissionen
 • Byplanudvalget
 • Børneværnet
 • Det bedømmende sygekasseudvalg (fra 1954)
 • Det kommunale ungdomsudvalg (fra 1958 ungdomsnævnet)
 • Forretningsudvalget for L.A.B. i Køge (udgik i 1954)
 • Fredningsnævnet
 • Gade- og vejudvalget
 • Havneudvalget
 • Hegnssynsmænd (fra 1954)
 • Huslejenævnet (fra 1954)
 • Indkvarteringsudvalget
 • Jordudvalget
 • Kasse- og Regnskabsudvalget
 • Kød- og Mælkekontroludvalget
 • Køge-Fonden (udgik fra 1954)
 • Landvæsensnævnet
 • Legatudvalget
 • Ligningskommissionen
 • Maskintilsynsmand
 • Prisudvalget (udgik 1954)
 • Raadstuekommissionen (udgik 1954)
 • Roskilde Amts Skoleraad
 • Overepidemikommissionen (fra 1954)
 • Sessionsudvalget
 • Skolekommissionen
 • Skoleudvalget
 • Socialfilantropisk Boligselskabs bestyrelse (1954-1958)
 • Socialudvalget
 • Stedfortræder for borgmesteren som giftefoged
 • Sundhedskommissionen
 • Sygehusudvalget
 • Teknisk Udvalg
 • Tilsyn med varetægtsfanger
 • Turistforeningens bestyrelse (fra 1954-1958)
 • Udvalget til vurdering af heste til mobilisering
 • Ungdomsskolenævnet
 • Vejkrydsudvalget (fra 1954)
 • Vurderingsmænd for ekspropriation (udgik 1954)
 • Vurderingsmænd for umyndiges midler (fra 1954)
 • Vurderingsmænd m.h.t. mark- og vejfred (fra 1954)
 • Vurderingsudvalg til Ejendomsskyld