Pjece fra Statens Husholdningsråd (fortsat)

Pjece fra Statens Husholdningsraad 37 (fortsat)