Pjece fra Statens Husholdningsråd

Aktuel udsendelse, nr. 37. 1953

Pjece fra Statens Husholdningsraad 37