Statistik fra Køge i 1950´erne

 • Erhvervsfordelingen, 1960
  Kilde:Danmarks Statistik: Folke- og boligtællingen – 26. september 1960. Erhvervsgeografisk samling. København, 1964. Side 126.
 • Erhvervsfordelingen, 1960 (fortsat)
  Kilde: Danmarks Statistik: Folke- og boligtællingen – 26. september 1960. Erhvervsgeografisk samling. København, 1964. Side 104.
 • Erhvervsfordeling m.m., 1950
  Kilde: Danmarks Statistik: Folketællingen 1950. Erhvervsgeografisk samling. København, 1956. Side 46-47.
 • Løn og priser, 1950-1960
  Kilde: Trykt i: Anne-Lise Walsted: Tekster om arbejderfamilien 1950’erne. København, 1985.
 • Løn og priser, 1950-1960
  Kilde: Trykt i: Anne-Lise Walsted: Tekster om arbejderfamilien 1950’erne. København, 1985.