Om at arbejde med kilder

Når I skal arbejde med ”kilder”, altså prøve at finde oplysninger om en bestemt tid, en begivenhed, en person osv. er der nogle spørgsmål, I kan stille for at bedømme om ”kilden” er god eller dårlig til at belyse det, I gerne vil have noget at vide om. Husk, at ”kilder” kan være mange ting – tale, skrift, genstande, lyd, billeder, den menneskeskabte omverden osv.

Er ”kilden” samtidig med det, den fortæller om? (fx: Er ”kilden” fra samme tid, eller er der tale om et udsagn, der først er kommet til kortere eller længere tid efter).

Hvor tæt er ”kilden” på det, den fortæller om? (fx: ”Kilden” beretter om en bestemt begivenhed / person).

Var ”kilden” med til begivenheden, eller var det noget, vedkommende har hørt, set eller læst om gennem andre).

Er der lighed eller modsætning mellem det, vores ”kilde” beretter, og det andre ”kilder” fortæller om? (fx:

Kan ”kilderne” have forskellige hensigter (tendens) med at fortælle noget forskelligt om den samme tid eller begivenhed).

Hvor stor er den fysiske / sproglige afstand, fra det ”kilden” fortæller om, til begivenheden eller personen?

(fx: Er der tale om lange afstande, eller kan der være sproglige forskelle eller vanskeligheder med at forstå, hvad der menes).