Flere opgaver

Tidsfrise

Når I har læst bogen, kan I fx lave en tidsfrise, hvor I skriver de forskellige begivenheder ind. Tidsfrisen hjælpe med at forstå, hvornår tingene skete, og kan være en stor hjælp i  forbindelse med arbejdet med bogen.
I kan evt. udvide frisen i takt med, at I finde ud af mere om Køge i middelalderen eller arbejde med de andre bøger i serien.
På Byarkivets hjemmeside kan I finde flere oplysninger om, hvad der skete i Køge i middelalderen.

Tilbage til top

På jagt efter middelalderen i Køge

I bogen er der flere eksempler på byens udseende i middelalderen. Prøv at gå på jagt efter huse, gader og andre steder i Køge. Brug evt. bogens kort til at markere, hvor de forskellige steder ligger. Diskuter efterfølgende, om der er forskel på husenes størrelse og udseende.
Tag evt. et kamera med og tag nogle billeder af de huse I finder. Prøv at finde flere oplysninger om husene. I kan fx søge oplysninger på biblioteket, nettet eller på turistkontoret. Lav til sidst en hjemmeside eller en powerpoint-præsentation over det, I har fundet.

Tilbage til top

Køges administration

Engang var borgmester i Køge. Men hvordan bliver byen styret i dag? Undersøg, hvordan byens administration er opbygget i dag og tegn evt. en pyramide, hvor borgmesteren er i toppen. Hvor i pyramiden er skoleinspektøren, dine forældre og hvor er du placeret?
Prøv også at sammenligne administrationen i dag med renæssancen. Hvordan vælger man borgmesteren og byrådet?

Tilbage til top

Fejder

Skuespil
Med udgangspunkt i kildeopgaven om fejder, skal I lave en skuespil over fejden mellem de danske riddere og borgerne i Stralsund. Giv hinanden forskellige roller og dramatiser et møde mellem de to grupper. Vi ved jo ikke, hvordan fejden blev løst. Kilderne fortæller kun, at der har været en fejde. Brug jeres fantasi til at finde ud af, hvad der kunne have været sket.

Tilbage til top

Køge Museum

På Køge Museum kan man se flere spændende ting fra middelalderen. Man kunne arrangere en rundvisning på museet, hvor en af museets folk fortæller om genstandene fra middelalderen. Tag evt. et kamera med på museet og tag billeder af nogle af de udstillede ting. Billederne kan I bruge til tidsfrisen eller til jeres powerpoint-præsentationer.

Tilbage til top

Byrundtur

Som afslutning på jeres arbejde med bogen kunne det være en idé at arrangere en byrundtur i middelalderens Køge. I kunne fx invitere jeres forældre på en guidet tur i byen, hvor I fortæller om Køge i gamle dage.