Konger i Køges Middelalder

 ÅR  KONGE  KOMMENTARER
 1259-  1286  Erik 5.  Klipping  Gift med Agnes af Brandenburg. Myrdet i Finderup Lade.
 1286-  1319  Erik 6.  Menved  Født 1274, søn af Erik Klipping og dronning Agnes.
 1319-  1326  Christoffer  2.  Søn af Erik Klipping og dronning Agnes. Gift med Eufemia af Pommern.
 1326-  1330  Valdemar 3.  Hertug af Slesvig. Af dansk kongeslægt.
 1330-  1332  Christoffer  2.
 1332-  1340  Ingen konge. Danmark pantsat til holstenske grever.
 1340-  1375  Valdemar 4.  Atterdag  Søn af Christoffer 2. og dronning Eufemia. Gift med Helvig af Slesvig.
 1375-  1387  Oluf 2.  Født 1370. Søn af Margrete 1. og Håkon 6. Konge i Norge.
 1387-  1412  Margrete 1.  Datter af Valdemar Atterdag og dronning Helvig
 1412-  1439  Erik 7. af  Pommern  Plejesøn af Margrete 1. Formynder for kong Oluf 2. Gift med Filippa af  England.
 1440-  1448  Christoffer  3. af Bayern  Søn af Erik af Pommerns søster Katharina af Pommern og hertug Johan  af Pfalz. Gift med Dorothea af Brandenburg i 2½ år.
 1448-  1481  Christian 1.  Søn af grev Didrik af Oldenborg. Gift med Dorothea af Brandenburg.
 1482-  1513  Hans  Søn af Christian 1. og dronning Dorothea. Gift med Christine af Sachsen.
 1513-  1523  Christian 2.  Søn af kong Hans og dronning Christine. Gift med Elisabeth af  Habsburg.
 1523-  1533  Frederik 1.  Søn af Christian 1. og dronning Dorothea.  Gift med Anna af  Brandenburg.
 1533-  1534  Ingen konge. Grevens Fejde 1534-36.
 1534-  1559  Christian 3.  Søn af Frederik 1. og dronning Anna.