Opgaver 1850-1914

 

Differentieringen af opgaverne er kun vejledende, og må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Emnerne kan uddybes eller gøres nemmere. Ligeledes er der i mange tilfælde mulighed for tværfagligt samarbejde.

* = nemmeste opgaver
** = middelsvære opgaver
*** =sværeste opgaver, 5. – 6. klasse.

Følgende emner fra bogen indgår i Folkeskolens historiekanon:

 • Valg på torvet
 • Borgerkrig
 • Lighed
 • Medbestemmelse på arbejdet.
 • Politisk medbestemmelse.

Læsestof

 1. Køge Bys Historie 1288 – 1988, bind 2.
  Udgivet i 1988 af Køge Kommune i samarbejde med Køge Museum og Køge Byhistoriske Arkiv.
 2. Køge Studier 2003: Køge Andelssvineslagteri 1889 – 1976 af Mette Henriksen.
 3. øge Studier 2005: Køges befolkning omkring 1900 af Erik Gøbel.
 4. Køge Studier 1990: Da kvinderne i Køge fik valgret af Birte Broch.
 5. Køge Studier 2006: Kampen om enhedsskolen i Køge 1909 – 21 af Simon Bauer.
 6. Køge Museum 1991:Hvad der hændte da skomager Jens Johansen Lindegaard ville tale med kongen.. af Lisbeth Ulsøe. Samt Køge Studier 1993 s. 17 – 35.
 7. “Ole Bole kom i skole” af Sten Larsen. Om skolens historie i Danmark. 1989.
 8. Køge Kommunes årsberetninger.

Netadresser

 1. Køge Byhistoriske Arkiv
 2. Undervisningsministeriet
 3. Formål og trinmål for historie samt historiekanon
 4. Emu – historiekanon
 5. Elmuseet
 6. Danmarks historie på Nettet
 7. Brede Værk

Evaluering

 1. Evalueringsskema