1870-1890: Storm og stilstand

Emner

 1. Stormfloden
 2. Den nye jernvej
 3. Fattighjælp eller selvhjælp
 4. Hjælp til selvhjælp
 5. Vandringer
 6. Talemaskinen

Problemstillinger

 1. Hvordan påvirker naturkræfterne Køge? I 1872 og i nyere tid.
 2. Hvilken betydning fik jernbanen for beboerne i Køge?
 3. Hvilke muligheder var der hvis man var fattig?
 4. Hvorfor flytter folk rundt, i Danmark og verden i det hele taget?
 5. Hvilken indflydelse har telefonen haft?

Aktiviteter:

Stormfloden * ** ***

 • Gå til Havnen og se Stormflodssøjlen på den gamle Toldbygning, Havnen 27.
 • Hvor højt stod vandet? Mål på husfacader hvor langt oppe vandet var. Hvor meget blev oversvømmet?
 • Læs på Køge Arkivs hjemmeside under monumenter.
 • Stormflod 1905 – Billeder i bogen side 32-33.
 • Læs mere i bogen ”Stormfloden den 13.november 1872. Danmarks største strandingskatastrofe” af Kjeld Ejdorf.
 • Orkaner og Tsunamier. Undersøg på internettet hvor der er orkaner og evt. andre voldsomme naturfænomener.
 • Brug evt. Danmarks Meteriologiske Institut
 • Er der ændringer i hvor og hvor mange orkaner og naturkatastrofer der er nu og omkring 1900?
 • Hvordan påvirker naturkatastrofer folks liv?
 • Gå på skolebiblioteket og læs om naturkatastrofer, gerne fra tilbage i tiden.
 • Hvordan kan folk få hjælp nu om dage under og efter f. eks en orkan? Hvem hjælper?

Jernbanen ** ***

  Få besøg af medlemmer af en jernbaneforening. Lav spørgsmål på forhånd som I kan stille dem. Måske har de fotos med.

  • Østsjælland Jernbaneklub: http://www.osjk.dk/
  • Moduljernbane: http://www.nmodulgruppen.dk/ , hvis I kan bruge modeljernbaner.
 • Beregn f.eks:
 • Rejsetid dengang og nu. Læs i køreplaner.
 • Hvor lang tid skulle/skal man arbejde i henholdsvis 1870 og 2009 for at købe en billet fra Køge til København på 2. klasse?
 • Indvielse af togruter og transportcentre.
 • Se billeder/film fra indvielser. Hvad lægges der vægt på i talerne og festerne?
 • Skriv en indvielsestale hvor du bla. fortæller om jernbanens/transportcenterets betydning for din by. Læs talen op for klassen.
 • Dramatiser en indvielsesfest eller en togtur.

Fattiggården * ** ***

 • Fattiggården (Nørregade 4). Hvad er der i Nørregade 4 i dag og hvordan ser bygningen ud?
 • Er den forandret siden ca. 1900? Undersøg gamle fotografier og postkort.
 • Hvorfor boede man på fattiggården og hvad levede man af?
 • Boede der børn? Hvilke forhold havde de?
 • Læs evt. i tidsskriftet Køge Museum 1991: “Hvad der hændte da skomager Jens Johansen Lindegaard ville tale med kongen” af Lisbeth Ulsøe. Samt i Køge Studier 1993 s. 17 – 35.
 • Hvordan boede man i fattighjemmene? Se tegninger af Steens Boder og undersøg hvor mange der boede i hver lejlighed. Tegn en tilsvarende lejlighed med kridt på gulv eller skolegård og prøv at indrette lejligheden med de ting som I synes er nødvendige. Hvor mange synes I at der er plads til?
 • Fattig i dag – Er der fattige i Danmark?
 • Hvornår er man fattig? Er der regler om det?
 • Byarkivet har tegninger af Steens Boder.

Vandringer * ** ***

 • Beregn: I 1870 boede der 3097 mennesker i Køge. Hvor mange bor der nu og hvor mange procent er folketallet steget på de 140 år? Måske kan I også lave andre beregninger.
 • På Danmarks Statistik, http://www.dst.dk/, kan I også finde oplysninger.
 • Køge Byarkiv har bl.a. gamle kort.
 • Undersøg hvor mange der flytter til og fra Køge Kommune hvert år.
 • Prøv at søge oplysninger om jeres eget hus ved hjælp af matrikelkort på internettet.
 • Udvandrere dengang og nu.
 • Hvor mange?
 • Hvortil?
 • Hvorfor?
 • Hvem?
 • Måske er der nogen i jeres familie som er udvandret for nyligt eller måske for længe siden. Måske har I dagbøger, breve eller ting fra gammel tid som I kan vise frem. Læs gamle rejseberetninger/breve fra folk som er rejst til andre lande. I kan dramatisere en flytning/emigration. Der er film som handler om folk der emigrerer. Se f.eks. noget fra filmen “Pelle Erobreren”. Filmen er med i Kulturkanonen.

Telefoner * ** ***

 • Besøg på Post og Telegrafmuseet.
 • Beregn: Lav udregninger på “kommunikationslængde”, priser på telefoner, taletid.