1890-1914: Fra købstad til industriby

Emner

 1. De første industrier
 2. Penge
 3. En ren og sund by
 4. Lysstationen
 5. Boliger – sammen eller hver for sig
 6. Lighed

Problemstillinger

 1. Hvilken betydning fik Industrialiseringen for Køge?
 2. Hvilken betydning havde de forbedrede levevilkår, vandværk og kloakering for folk i Køge?
 3. Hvilke ændringer i levevis og produktion medførte elektriciteten?
 4. Hvilke funktioner skulle/skal boligerne opfylde dengang og nu, og hvordan er boligerne placeret i Køge?
 5. Hvordan har kvindernes stadigt større muligheder for medbestemmelse, i form af stemme- og valgret, præget samfundsudviklingen?

Aktiviteter:

De første industrier: ** ***

En ren og sund by * ** ***

 • Vandværk (Se afsnittet ”Rundt i byen”, hvor der er forslag til arbejdet med vandværk.)
 • Kloaker og toiletter:
 • Besøg et rensningsanlæg og hør om kapacitet, arbejdsgang osv.
 • Hvordan er det med kloaker og toiletter i andre lande?

Lysstationen * ** ***

 • Hvilken betydning havde installationen af elektricitet i Køge? For erhvervslivet og for private hjem?
 • Hvordan fik man lys før elektriciteten?
 • Hvor får vi strøm fra i dag?
 • Hvad bruger vi strøm til og hvor megen strøm bruger vi?
 • Forsøg: Prøv at lege at I ikke har strøm. Hvordan påvirker det jeres dagligdag?
 • Beregn: Hvor megen strøm bruger I derhjemme og hvad koster det?
 • Besøg Elmuseet eller få viden og ideer på deres hjemmeside
 • Hos Elsparefonden kan I finde mange gode oplysninger.
 • Lav en collage med billeder af lamper og elpærer brugt gennem tiderne, eller en skulptur af strømbrugende ting. Måske kan I lave en lille kunstudstilling!

Boliger – sammen eller hver for sig. * ** ***

 • Arkitektur. Tag på by rundtur i de gader som er nævnt i bogen side 54 – 58 og se på husenes facader. Hvad hedder de forskellige boligtyper?
 • Indtegn på kort Køges forskellige boligområder anno 1890 og 2009. Er der den samme opdeling af boligtyper og velstandsniveauer som år ca. 1890?
 • Hvordan var indretningen af boligerne i 1890 – 1914? Hvilke rum var vigtige at have?
 • Hvordan indretter vi husene i dag? Har vi den samme inddeling og indretning af husene som ved århundredeskiftet 1900?
 • Se på gamle og nye plantegninger over huse.
 • Se evt. de gamle plantegninger i Byarkivet og se evt. nye tegninger hos ejendomsmæglere.
 • Hvordan er jeres hjem opdelt og indrettet? Hvilke funktioner skal jeres hjem opfylde?

Lighed: ** ***

 • Hvilke emner var vigtige for Socialdemokratiet, de Konservative og Venstre ?
 • Havde kvindernes stadigt større medbestemmelse indflydelse på hvad partierne arbejdede med?
 • Tror I at der er forskel på hvad kvinderne syntes/synes er vigtigt at beskæftige sig med politisk dengang og nu? Hvorfor?
 • Hvor mange henholdsvis mænd og kvinder er der i Køge Byråd i dag og hvilke partier repræsenterer de?
 • Hvad mener de forskellige partier som er repræsenteret i Køge Byråd om forskellige emner, f.eks. børnepasning og skolerne?
 • Er der forskel på hvad drengene og pigerne i jeres klasse synes om et bestemt emne? Udvælg evt. nogle emner og lav et lille valg i klassen.
 • Hvordan er det ude i verden med hensyn til stemmeret? Hvem må stemme og hvornår får man stemmeret?
 • Er der lande hvor bestemte grupper f.eks. kvinder ikke må stemme?
 • Fagforeninger:
 • Hvad er en fagforening.
 • Hvornår startede fagforeningerne og hvilken betydning fik de for Danmark?
 • Undersøg fagforeningernes formål og værdier. Måske kan I lave aftale om et besøg på et fagforeningskontor, hvor I kan stille yderligere spørgsmål.
 • Dramatiser en Lockout, (se http://www.leksikon.org/art.php?n=160) ligesom den, der fandt sted hos F.A. Hansen i 1897/98.
 • Dramatiser: Pigerne kan være kvinder anno 1900, som demonstrerer for valgret.
 • Hvilken betydning for demokratiet fik udvidelsen af folkestyret?
 • Hvem fik nu også stemmeret og valgret?

Kvinders valgret.

Konservative i Køge.

Om Venstre.

Venstre i Køge:.

Socialdemokraterne i Køge.

Aktive Kvinder

KVINFO, valgret 100 år