1850 – 1870: Frihed og folkestyre

Problemstillinger

 1. Hvem skal være med til at bestemme Danmarks udvikling?
 2. Hvad gør krig ved lande og dets indbyggere?
 3. Hvordan kan alle få fælles viden?
 4. Hvordan udviklede erhvervs- og butiks livet sig i Køge?
 5. Hvad lavede alle de mennesker og hvor boede de?
 6. Hvilken indflydelse havde de nye opfindelser på livet i Køge? Og resten af Danmark? Og resten af verden

Aktiviteter:

Valg på torvet ** ***

 • Besøge Christiansborg:
 • Overvære møde i Folketingssalen.
 • Se Grundloven.
 • Tale med politiker.
 • Se malerier som vedrører Grundloven.
 • Se dagens tv udsendelse fra Christiansborg.
 • Læs Grundloven.
 • Måske lave egne forslag til love.
 • Hvad er stemmeret og valgret?
 • Dramatiser valgmødet på Torvet (s.5-6) med Krieger – Peder Hansen og folket. Se artikel på www.hitmedhistorien.dk under kilder/grundloven.
 • Arbejde med de politiske partier dengang og nu.
 • Hvad hed/hedder de?
 • Hvem repræsenterede/repræsenterer partierne?
 • Hvad ville/vil partierne med Danmark?

Læs om Grundloven og Danmarks historie

Borgerkrig ** ***

Kommunikation * ** ***

 • Avislæsning
 • Læs i gamle aviser. Findes på Biblioteket og på Køge Byhistoriske Arkiv. Se også Køge databasen. Køge byhistoriske arkiv hjemmeside
 • Hvad stod der i aviserne? Skrev man om det samme i aviserne i 1850 – 1900 som man gør i dag?
 • Hvor / hvordan kan vi få oplysninger i dag?
 • I kan lave jeres egen avis i klassen eller måske en “spiseseddel” med dagens vigtigste nyheder. Spørg om hjælp til avisfremstilling på skolebiblioteket og hos de store elever, som har arbejdet med “Skriv til avisen”.

Værksted, butik og fabrik ** ***

 • Hvilke erhverv var der i Køge 1850 – 1914?
 • Hvilke varer kunne man købe i butikkerne og hvilke måtte man lave selv? Gå evt. på Køge Museum
 • Hvad fik man i løn?
 • Læs evt. i bogen ”Mark og skilling, kroner og ører” af Poul Thestrup udgivet af Statens Arkiver1999.
 • Hvor stor en del af familiens penge gik til mad i f. eks 1900 og hvor mange penge bruger vi nu på mad?
 • – Lav en indkøbsseddel anno 1870 og anno 2009.
 • Hvad brugte man i øvrigt sine penge på?
 • Hvilke regler var der for børnearbejde?
 • Fabriksloven fra 1873

Familie og husholdning * ** ***

 • Udvælg et gammelt hus i byen. Brug evt. Byarkivet til denne opgave. http://www.koegearkiv.dk/
 • Find ud af hvem der boede i huset.
 • Hvor mange boede der og hvad var deres funktion f.eks. stuepige, gårdskarl, barn.
 • Hvem har boet i huset siden eller hvad har huset været brugt til?
 • Hvor mange og hvem bor nu i huset?
 • Læs i skudsmålsbøger. Måske har I nogen derhjemme fra jeres oldeforældres tid.
 • Læs dagbøger eller skriv en dagbog, måske din egen ”rigtige” eller en opdigtet som kan dramatiseres.

Børnepasning

 • Hvor var børnene henne i gamle dage?
 • Hvor mange børn i Køge bliver i dag passet hjemme/ i institution? Se evt. i Køge Kommunes årsberetning.
 • Hvilke regler og love for børnepasning var der dengang og hvilke er der nu?
 • Besøg en børneinstitution og interview nogle børn og nogle af de ansatte om f.eks. hvad de synes om børnehaven eller om at skulle være i børnehave i stedet for derhjemme.

Skolerne

 • Hvilke fag og emner skulle man lære i skolen 1850 og fremefter?
 • Hvordan er det i dag? Hvilke fag og emner undervises vi stadigvæk i og hvorfor er det forskelligt gennem tiden hvad man skal lære i skolen?
 • Måske har jeres skole nogle gamle skolebøger I kan læse i.
 • Få besøg af bedsteforældre eller oldeforældre som kan fortælle om dengang de gik i skole.
 • Besøg: I kan besøge Rytterskolen i Ll. Heddinge og prøve at gå i skole som i gamle dage.
 • Østsjællands Museum
 • Dansk Skolemuseum. Museet er pt. lukket

Rundt i Byen * ** ***

Vandværk i Køge

 • Undersøg et vandværks historie. Beliggenhed, alder, kapacitet osv.
 • Besøg et vandværk og se hvordan det fungerer i dag. Forbered nogle spørgsmål inden besøget
 • Forsøg: Prøv at lege at I ikke har vand i hanerne og at I skal hente vand ved ”brønden”. Hvordan påvirker det dagligdagen?
 • Beregn: Hvor meget vand bruger I derhjemme hver dag? Hvor mange gange skulle I have hentet vand ved brønden (med 10 liters spand)?

Nye opfindelser

 • Hvilke vigtige opfindelser laver man i dag og hvilke nye opfindelser kunne gøre en forskel i Danmark? I verden?
 • Prøv at søge på internettet med: opfindelser. Der er en masse læsestof om opfindelser, bl.a. på WikiPedia