Køge 1925 – 1932

Køge 1925-1932

Læs en kort beskrivelse af Det Store Krak i USA i 1929. Få din lærer til at hjælpe dig med at finde litteratur.

Prøv om du i Statistisk Årbog eller andre steder kan finde tal for arbejdsløsheden i Danmark i denne periode. Sammenlign med i dag.

Det kan være svært at sammenligne pengenes værdi gennem tiden. Prøv alligevel, om du kan finde oplysninger om løn og priser fra perioden og prøv at sammenligne dem med løn og priser i dag.

Find fra perioden litteratur af danske forfattere.

Find billeder af malerier og anden kunst fra dengang.

Find musik fra denne periode. Spørg din lærer om jazz og swing og om danske revyviser.

Hvilke film var populære? Undersøg filmannoncer fra Køge i denne periode. Hvor lå biograferne?

Undersøg moden omkring 1925. Der findes bøger om det. Prøv at finde annoncer i aviserne fra dengang. Lav en modeudstilling med modeller i pap. (Har du tid, kan man jo selv arrangere en modeopvisning)

Spørg i din familie og i din omgangskreds om nogle har billeder fra 1920’erne og 1930’erne.

Tilbage til toppen

Køge by

Tag kopi af et kort af Køge i dag. Find et kort fra omkring 1930 og sammenlign byen fra dengang med kortet fra i dag.
Beskriv forskellene.

Tegn ind på dit kort steder, som er interessante fra perioden 1924 – 1932.
Lav evt. en guidet tur for dine kammerater ud fra kortet.

Tilbage til toppen

Skolerne

Findes Tøxens Skole og Brochmands Skole stadig?

Find billeder i bøger om skolegangen i gamle dage på dit skolebibliotek. Kan du ud fra billederne beskrive, hvordan det var at gå i skole dengang.

Find evt. ud af, hvor mange år man gik i skole og hvilke klassetrin og eksamener, man havde. Få din lærer til at hjælpe dig.

Prøv, om du kan skaffe nogle lærebøger fra 1930’erne.

Hvilke slags karakterer fik man i skolen dengang, og hvornår fik man dem?

Lav en time, hvor I alle opfører jer, som man opførte sig i skolen i 1930’erne.

Måtte man slå skoleeleverne dengang?

Tilbage til toppen

Junckers Savværk

Hvem var Flemming Juncker?

Undersøg om det kan lade sig gøre at besøge Junckers Savværk. Hvis du besøger Savværket, så spørg om de kan fortælle dig om dengang fabrikken blev grundlagt.

Der var mange andre store industrivirksomheder i Køge i 1930’erne. Lav en oversigt over dem, hvor du beskriver dem med tekst og billeder.

Hvor mange af dem ligger stadig i Køge?
Tegn dem ind på et kort over Køge i dag.
Kan man besøge dem?
Tag eventuelt kontakt til dem og spørg dem om deres historie.

Tilbage til toppen

At være barn omkring 1930

Kender du nogle ældre mennesker, der kan fortælle dig om 1930’erne?

Undersøg i bøger, i Byarkivet og på museerne, hvilket legetøj man havde dengang.

Har du leget med det samme legetøj?

Hvad er forskellen på legetøjet i dag og legetøjet dengang?
Lav en oversigt, hvor du sammenligner lege og legetøj fra dengang med lege og legetøj i dag.

Hvor badede man om sommeren dengang? Bader man de samme steder i dag? Vis det på et kort.

Tilbage til toppen