Køge 1940 – 1949

Køge 1940-1949

Find på skolebiblioteket en kort gennemgang af Den Anden Verdenskrig.

Find på skolebiblioteket en kort gennemgang af Besættelsen 1940 – 1945.

Lav en tidslinie med de vigtigste begivenheder under den tyske besættelse af Danmark.

Gør plads til at du kan skrive begivenheder fra Køge ind på linien.

Få din lærer til at hjælpe dig med at finde oplysninger specielt om Køge under besættelsen.

Find et kort over Køge fra dengang (du kan eventuelt bruge et kort fra i dag) og tegn ind de steder,
– hvor der var indkvarteret tyske soldater under krigen,
– hvor der var flygtningelejre efter krigen.

Find fra perioden litteratur af danske forfattere.

Find billeder af malerier og af satiriske tegninger fra aviserne fra perioden. Få hjælp fra din lærer.

Find musik fra perioden, især swingmusik med danske orkestre og danske revyviser. Spil det for dine kammerater.

Hvad er historien bag sangen ”Lili Marlene”?

Folk hørte megen radio under krigen. Find radioprogrammerne i aviserne fra dengang.

Folk gik meget i biografen under krigen. Man så ikke engelske og amerikanske film. Hvorfor ikke?

Hvad så man så?

Find annoncerne fra Køge dengang i aviserne.

Undersøg moden omkring 1940. Der findes bøger om det. Prøv at finde annoncer i aviserne fra dengang. Hvordan blev moden mod slutningen af krigen?

Lav en modeopvisning eller en lille udstilling med tøj fra slutningen af krigen.

Spørg i din familie og i din omgangskreds om nogle har billeder fra besættelsestiden.

Kan nogen fra din familie huske noget fra besættelsestiden?

Find interessante steder i Køge fra krigens tid: Mindeplader, beskyttelsesrum, bygninger, vigtige steder for modstandsbevægelsen osv.

Tilbage til toppen

Skolerne under besættelsen

Lav en oversigt over, hvornår skolerne i Køge blev besat af de tyske soldater eller af flygtninge. Prøv at lave et skema for en elev i 1940.

Tilbage til toppen

Frygten for luftangreb

Læs på biblioteket i aviserne fra Køge fra 1940-1942. Find artikler om luftbeskyttelsen af Køge by – der er mange.

Undersøg, hvad CB og CBU var for noget. Fandtes det i Køge?

Find de gamle beskyttelsesrum fra krigens tid i Køge. En gang imellem kan man komme ned i dem.

Hvad var ”Onkel Toms hytte”. Find billeder af den. Hvorfor troede folk ikke, at den duede til sit formål.

Tilbage til toppen

Hverdagen

Lav en liste over de varer og ting fra 1945, som man ikke kunne få i Danmark.

Lav rationeringskort (hvad brugte man dem til?) på de vigtigste dagligvarer i dag.

Aftal en rationering for en uge for klassen, hvor man kun må spise det, man kan få ifølge rationeringskortene.

Diskuter, hvor mange af jer, der kunne overholde rationeringen. Få din lærer til at hjælpe dig med at fastlægge rationeringen og diskuter rationeringens størrelse i klassen

Hvad var L.A.B.? Har vi noget tilsvarende i dag?

Kunne man køre i bil under besættelsen? Hvem kunne? Og hvordan kunne man det uden at have benzin? Find billeder og tegninger.

Tilbage til toppen

Modstanden

Hvilke modstandsaktiviteter foregik der i Køge under krigen. Lav en liste.

Undersøg, hvor der skete sabotager.

Find eksempler på illegale blade fra Køge på Byarkivet.

Hvorfor lavede man illegale blade?

Find mindepladen for Erik Boelskov på den gamle Tøxens Skole. Hvem var Erik Boelskov? Undersøg og fortæl hans historie.

I oktober måned 1943 flygtede mange jøder gennem Køge på vej til Sverige. Hvorfor gjorde de det?

Undersøg historien bag og find flugthistorier (måske kender du nogen, der var med?) fra Køge.

Hvorfra i Køgeområdet blev flygtningene udskibet til Sverige? Tegn ind på et kort.

Der foregik våbennedkastninger vest for Køge.
Hvorfor blev der kastet våben ned, og hvem gjorde det?
Hvor foregik det på Køge-egnen?
Find ud af historien bag våbenmodtagefolkene fra Køge.

Tilbage til toppen

Befrielsen

Hvornår overgav tyskerne sig i Danmark? Var det den 4. eller 5. maj 1945?

Har du familie, som kan huske befrielsen?

Modstandsbevægelsen fra Køge samledes i Køge by. Hvor skete det? Besøg stedet, og tag eventuelt et par billeder, du kan sammenligne med billeder fra maj 1945.

Der var et særligt problem med de tyske marinefartøjer i Køge Havn. Find ud af historien om det, og lav en lille udstilling om det, der skete.

Efter krigen blev der oprettet flere flygtningelejre i og omkring Køge. Skolelever har samlet materiale om det. Materialet ligger på Køge Byarkiv. Find ud af, hvor lejrene lå (tegn ind på et nutidigt kort), og hvem der boede i dem.

En af lejrene blev kaldt Nordlejren. Den havde også eksisteret under krigen. Hvad havde den været brugt til?

Tilbage til toppen