Hverdag og fritid

Hvilke fritidsmuligheder havde de unge i 50’erne i forhold til nutidens unge?

Hvilken rolle havde børnene i familien i 50’erne, og har de samme rolle i familien i dag?

Sammenlign den ugentlige arbejds- og skoletid med nutidens arbejdstider.

Hvor mange år skulle der gå, før man havde fem ugers ferie, som vi har nu?

Hvor gik ferieturen typisk hen?

Fodboldbilledet på bogens omslag er et studie værd! Forstil dig at du skulle spille på en tilsvarende bane, og at du skulle stå på mål i en hjemmestrikket trøje!

Tilbage til opgaveoversigten