Køge Byråd

Sammenlign nutidens Byråd med det Byråd, der var valgt i 50’erne:

Hvilke partier var valgt ind?

Hvor mange kvinder var med i Byrådet?

Hvilke udvalg var nedsat?

Hvilke store opgaver har byrådet nu? Er det de samme som i 50’erne?

Hvilke uddannelsesmuligheder er der for Køges unge i dag?

Tilbage til opgaveoversigten