Mod bedre tider

Gå ud i byen og sammenlign dagens bybillede med bogens gamle billeder.

Find et bykort over Køge fra i dag og sammenlign med kortet s. 9.

Giv eks. på ting der fandtes i 1950’erne og som stadig findes.

Giv eks. på nye ting der er kommet til, og på ting der er forsvundet.

Sammenlign de tre billeder fra Torvet s. 11.

Hvilke ting lagde byplanlæggerne vægt på i 50’erne i forhold til nutiden.

Hvilke tanker ligger bag Søndre Skole, og hvilke tanker ligger bag den nye skole ude i Ølby, som er ved at blive bygget lige nu?

Tilbage til opgaveoversigten