Elevaktiviteter

 • Hvilke forandringer skete der i Køge i perioden? Hver gruppe skriver en liste, som derefter præsenteres for resten af klassen.
 • Undersøg hjemme eller hos jeres bedsteforældre, om de har ting fra perioden – køkkenting, møbler, lamper, service, tøj, nipsting osv. Tag billeder med jeres Iphone og vis dem i klassen. Beskriv tingene, hvorfra stammer de, hvorfor har de dem endnu? Det er også på denne tid, at udtrykket ”Danish design” dukker op. Find ud af, hvad der gemmer sig bag dette begreb.
 • Besøg en antikforretning eller et kræmmermarked. Spørg om der findes genstande fra 1950´erne og 1960´erne. Er folk interesserede i denne periode i dag?
 • Lav interviews med en eller flere ejendomsmæglere i Køge. Undersøg priser på huse / lejligheder i forskellige dele af Køge. Hvad lægger køberne særlig vægt på? Priser, beliggenhed osv.? Husk at lave en aftale på forhånd, hvor I fortæller om jeres projekt.
 • Brug et bykort til at vise, hvilke områder, der er mest efterspurgt. Var det også sådan i perioden 1958 – 1973?
 • Lav interviews med en eller flere foreninger i Køge. Find oplysninger om foreningens historie – hvordan så det ud i denne periode? Kan I skaffe billeder?
 • Spørg jeres bedsteforældre eller andre på deres alder, om de vil fortælle om deres liv som børn, unge eller voksne i 50´erne, 60´erne og 70´erne. Skriv historierne ned og saml dem i ”Klassens historiebog”, spørg også, om de har billeder, som kan illustrere deres fortællinger.
 • Undersøg moden i 50´erne, 60´erne og 70´erne – tøj, hår, skæg osv. Snak med folk eller brug bøger og nettet. Lav et foredrag og illustrer det med billeder.
 • Undersøg hvilke biler, motorcykler, scootere, knallerter, der fandtes i perioden. Brug bøger eller nettet.
 • Måske kan I også finde folk, der kan fortælle om deres første motorkøretøj. Lav et illustreret foredrag.
 • Find eksempler med musik fra perioden. Navne som fx Elvis Presley, Cliff Richard, Tommy Steele, The Beatles, Roling Stones osv. Find også eksempler på danske bands, der var moderne dengang. Spørg hjemme eller brug musikbiblioteket. Nettet (YouTube) er et godt sted at starte! Find også ud af, hvordan man dansede til musikken! Spørg fx på en danseskole. Måske kan I lave klassens diskotek!
 • De, der var unge i Køge i denne periode, husker ikke, at stoffer var et stort problem. Prøv at undersøge, hvordan forholdene er i dag. Aftal fx et møde med SSP eller politiet.
 • Snak med jeres bedsteforældre eller andre på samme alder. Få dem til at fortælle om deres skolegang – helst i Køge. Hvordan var deres skole, hvad lærte man, hvordan var undervisningen, lærerne, disciplin, straf osv. Prøv at sammenligne deres oplevelser med skolen i dag.
 • Lav en billedserie om de skoler, der fandtes i Køge i perioden. Prøv om I kan finde en lærer, der var på skolen dengang. Lav lærerens fortælling, som en radioudsendelse eller optag den som film. I kan også bruge Byarkivets samlinger af billeder og film.
 • På nettet kan I finde oversigter over danske film fra denne periode. Se én eller flere af dem. Lav anmeldelser. Kan disse film bruges som ”kilder” til perioden? I kan få biblioteket til at hjælpe jer med at skaffe dem.
 • På Byarkivet eller på biblioteket findes der mikrofilm med den tids lokalavis, Dagbladet Få lov til at se, hvad avisen skrev om i fx en bestemt måned inden for perioden. Lav en anmeldelse af avisen. Hvad står der om verden, hvad står der om Køge, hvilke temasider er der, annoncer, tegneserier osv.?
 • Stevnsfortet er i dag et museum om Den Kolde Krig. Brug nettet og slå op på ”Stevnsfortet”. Skriv et foredrag om, hvorfor man byggede fortet, hvordan det var indrettet, hvad fortets opgave var osv.?
 • Lav en oversigt over vigtige årstal og begivenheder i forbindelse med Den kolde Krig. Find illustrationer. Brug nettet.