Spørgsmål til debat i klassen

Side: 4 – 11
Hvorfor var det svært for folk i Køge at få sat byen i stand i årene efter 2. Verdenskrig?

Hvorfor forsvandt de mange forskellige små forretninger i Køge i perioden 1958 – 1973?

I 1948 sagde Danmark sammen med andre lande i Vesteuropa ja til at modtage ”Marshall-hjælp” fra USA.

Brug nettet til at finde ud af, hvad ”Marshall-hjælpen” var for noget. Hvilken betydning fik den for udviklingen i Danmark?

Hvorfor er det vigtigt for et land, at der er gode trafikforbindelser? Hvilken betydning havde trafikken for Køge?

Side: 12 – 20
Hvorfor var det vigtigt for Køge at få sat gang i byggeriet af nye boliger?

Hvordan fik byens forretninger og virksomheder glæde af de mange byggerier, der kom i gang i vores periode?

Hvorfor var det vigtigt for Køge, at staten kom med nye love for antallet af kommuner og for planlægningen af udviklingen i hele det storkøbenhavnske område?

Side: 21 – 23
Hvorfor blander staten sig i den måde, børn skal opdrages på? Er det ikke forældrenes ret at opdrage deres børn, som de finder det rigtigt?

Prøv at sammenligne maden dengang med maden i dag. Er den mere eller mindre sund?

Side 24 – 25
Hvilke fordele og ulemper er der ved, at næsten alle voksne i Danmark i dag arbejder uden for hjemmet?

Hvorfor taler danskerne i dag meget om ”ældrebyrden”? Hvad mener man med det ord?

Hvorfor fik fjernsynet så stor betydning for danskernes liv i vores periode?

Side: 31 – 37
I perioden 1958 – 1973 skulle alle skoler have særlige faglokaler. Hvorfor blev det så vigtigt?

Hvorfor blev det vigtigt at lave om på den måde, børnene blev undervist på?

Snak om, hvad I tror, I vil huske fra jeres egen skoletid.

Hvorfor er det vigtigt, at en by af Køges størrelse har mange forskellige uddannelsesmuligheder?

Side: 38 – 45
Hvorfor er børns fritid i vore dage lagt i faste rammer – kan børn i dag ikke selv finde ud af at få tiden til at gå?

Hvorfor taler folk i dag om, at alle IT-mulighederne måske er et problem for børn og unge?

Hvorfor taler danskerne så meget om miljø, forurening og energiforbrug i dag?

Hvorfor skal staten eller kommunen bruge penge på at støtte sporten?

Side: 46 – 53
Kan musik, sange og anden kunst være med til at forandre verden?

Hvorfor bruger samfundet mange kræfter på at bekæmpe brugen af narkotiske stoffer?

Hvorfor er det en vigtig opgave for skolen at give sexualundervisning?

Side: 54 – 61
Hvordan kan brug af robotter i virksomhederne komme til at forandre danskernes arbejdsliv?

Diskutér, hvordan IT kan være med til at forandre danskernes hverdag.

I 1960´erne og 1970´erne blev de faglige uddannelser sikret gennem lærepladser. Hvordan er det i dag?

Diskutér, hvad en fagforening er, og hvad fagforeningernes opgave er i dag.

Diskutér, hvorfor charterturismen er vokset enormt siden 1960´erne.

Diskutér, om Danmark vil kunne klare sig, hvis der blev lukket helt for, at fremmede kommer til Danmark.

Side: 62 – 67
Diskutér, om Danmark er truet af ydre fjender i dag.

Hvad gør vi i Danmark i dag for at mindske afhængigheden af udenlandsk energi?