Spørgsmål til bogen

Side 4-7: Køge 1973-89

 • Hvorfor flyttede flere mennesker til Køge i perioden?
 • Hvilken betydning fik tilflytningen for kommunen?
 • Hvad gik oliekrisen (også kaldt energikrisen) ud på?
 • Hvorfor havde Køges fattigdom haft en positiv indflydelse på den historiske bydel?

 

Side 8-19: Industriby

 • Hvorfor har Køges beliggehed haft en stor betydning for byens udvikling?
 • Hvilke industrier har haft stor betydning og været store arbejdspladser?
 • Hvorfor omtales gæstearbejderne som virksomhedernes ”redning”?
 • Hvad dækker ordet ”familiesammenføring” over?
 • Hvor bosatte mange indvandrere sig?
 • Hvorfor tror du, at ”gæstearbejdere” og ”fremmedarbejdere” blev til ”indvandrere”?
 • Hvilke ord bruger man i dag om indvandrere?
 • Hvad betyder ”afsætningskrise”?
 • Hvorfor måtte arbejderne på nogle af Køges industrier holde tvungen ferie?
 • Undersøg, hvornår og hvorfor der blev indført efterløn i Danmark.
 • Hvorfor flyttede Hellesen deres produktion til Asien?
 • Hvilket ord benyttes om det, at virksomheder flytter produktionen ud af landet?
 • Hvad dækker ordene ”forbrugsgoder” og ”forbrugsfest” over?
 • Giv nogle grunde til, at arbejdsløsheden steg?
 • Undersøg: Hvorfor gik det specielt ud over kvinder og unge?
 • Hvorfor fik man i Danmark en stor gæld til udlandet?

 

Side 20-23: Miljø og aktivisme

 • Hvorfor gik de mange mennesker i protestmarch fra Stevn gennem Køge til København?
 • Hvilken betydning fik protesterne?
 • Tror du, at man kunne få folk til på samme måde at protestere?
 • Hvorfor udbrød der gift-panik i Køge i 1987?
 • Se på kortet side 23. Hvor bor du selv i forhold til afspæringszonen og dødszonen?

 

Side 24-27: Ungdomsoprør

 • Beskriv med dine egne ord, hvad ungdomsoprøret gik ud på?
 • Undersøg: Hvad betyder ”klassekamp”?
 • Undersøg: Hvorfor kaldte kvinderne sig ”rødstrømper”?
 • Læs teksten fra det lokale kvinde blad (”Som forholdene er…”) og skriv din egen mening om det, de skriver.
 • Er der også i dag brug for en kvindekamp?
 • Hvorfor kalder de det selv for ”et alternativt dameblad”?
 • Hvad betyder ”bevidstgjort” og ”bevidstgøre”?

 

Side 28-31: I skole

 • Beskriv kort, hvad skoleloven i 1975 gik ud på.
 • Sammenlign de to billeder på side 29 med hinanden. Hvilken udvikling er der sket?
 • Sammenlign med jeres eget klassebillede. Hvilken udvikling er der sket fra dengang til nu?
 • Hvordan tor du, at I vil se på jeres eget klassebillede om 15 år?
 • Hvordan er Søren Londs beskrivelse af skolen i forhold til jeres skoledag?

 

Side 32- 35: Børn og unge

 • Læs Tina Dyrløv beskrivelse af sin barndom. Hvordan er den forskellig fra jeres?
 • Hvordan har udviklingen været med hensyn til fritidsjob for børn og unge fra dengang til i dag?
 • Læs Peter Aalbæk Jensen beskrivelse af sin ungdom i Køge. På hvilke områder har byen været med til at forme ham?

 

Side 36-49: Fritid

 • Læs Peter Poulsens beskrivelse af sin tid som professionel fodboldspiller i Køge. Hvad er specielt ”morsomt” set med dagens øjne?
 • På hvilke områder er der sket ændringer fra dengang til nu?
 • Beskriv billedet nederst side 36 (herunder farvene).
 • Hvilken grund giver Mogens Hockerup til, at bandet gik over til at spille mere dansktop-præget musik?
 • Undersøg: De engelske band Slade (se foto side 40) var blandt de førende inden for glamrock. Hvad var glamrock, og hvem stod ellers i spidsen for den genre?
 • Beskriv situationen omkring tv i 1973.
 • Hvordan har den ændret sig i forhold til i dag?
 • Hvorfor har tv-serien Matador spilet så stor en rolle i Danmark?
 • Læs teksten i ”Sådan får man et barn” side 44. Hvad tænker du om teksten?
 • Vil du selv læse den højt for børn i 1.2. klasse? Begrund dit svar.
 • Giv dit eget bud på, hvorfor vi er mindre frigjort omkring sex i dag end dengang?
 • Er vi i et hele taget mindre frigjorte?
 • Undersøg: Hvad var en ”flipper”, en ”disker”, en ”rocker”?
 • Hvilke ungdomskulturer er der i dag?
 • Se på billederne side 48-49 og giv en kort beskrivelse af udviklingen.

 

Side 50-51: Nye måder at leve på

 • Læs Karsten Vibilds tanker om tæt/lav. Hvad var en vigtig hensigt med den type byggeri?
 • Beskriv de tre billeder på side 51 (fra Den Gamle By i Aarhus’ 70’er udstilling).
 • Læs Eva Nysteens beskrivelse af livet i et kollektiv i Køge. Hvilke fordele og ulemper er der ved at bo i et kollektiv?
 • Kunne du selv tænke dig at bo i et kollektiv? Begrund dit svar.

 

Side 54-61: En by i udvikling

 • Læs Kristian Ebbensgaard beskrivelse af udviklingen i Køge og nævn nogle af de vigtigste nye ting, der er sket i perioden.
 • Hvorfor gav et genbrugsstativ ballade?
 • Hvad gik ”jordskredsvalget” ud på?
 • Læs teksten om S-toget, der kommer til byen og tag stilling til, hvorfor gode transportmuligheder er så vigtige for en by?
 • Teksten side 60-61 handler blandt andet om RASK. Undersøg: Hvordan er udviklingen gået siden med sygehuset? Hvordan ser det ud i dag?

 

Side 62-63: Køge 1989

 • Læs teksten om H.C. Nielsen fra Køge. Hvilken rolle spillede han?
 • Undersøg: Hvad menes der med ”Den Kolde Krig”?
 • Hvilken ”krig” spiller en stor rolle i dag?