Til læreren

I faget historie er en af  ”overskrifterne” i færdigheds- og vidensmålene efter såvel 6. klasse som 9. klasse Det lokale, regionale og globale. Der står:

”Eleven kan forklare historiske påvirkninger af samfund lokalt, regionalt og globalt. Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt”.

Det er blandt andet i denne sammenhæng, at Hit med historien 8 kan inddrages. Rent historisk indrammes bogen af to kanonpunkter: Energikrisen i 1973 og Murens fald i 1989. Det er også gjort til den del af bogens indhold.