Kategoriarkiv: Nyheder

Hæder til forfatteren bag vores nyeste bog

Troels Gollander, der er forfatter til Hit med Historiens bind 8 ’Køge 1973-1989 – på vores måde’ har modtaget en fornem pris.

Skriverprisen 2018 blev givet til Troels Gollander for hans store faglitterære forfatterskab. Prisen uddeles af Undervisningsministeriet i forbindelse med Bogforum i Bella Centeret.

Skriverprisen på 25.000 kr. er ministeriets årlige pris til forfattere, der skriver læsevenligt. Prisen er opkaldt efter Esther Skriver, der i 1995 var den første prismodtager. Prisen har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den læsevenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne.

I Hit med Historien siger vi ’stort og velfortjent tillykke til Troels Gollander’, som ikke bare var nomineret, men også vandt Skriverprisen i år – og vi er stolte af, at vores bog indgår i det store forfatterskab, som Troels er hædret for.

Troels Gollander

Forfatter Troels Gollander vinder Skriverprisen 2018

Ny styring i Hit med Historien

Gruppen bag Hit med Historien

Foto: Bagerst fra venstre ses Lars Kjær fra Køge Arkiverne, Claus Mechlenborg fra Hastrupskolen og formidlingsressource Jacob Kobbernagel.
Forrest fra venstre ses Jytte Dahl fra KøgeBibliotekerne, pædagogisk ressource Karin Larsen, Lene Brysting Renault fra Køge Arkiverne og Køge Museum samt Britta Overgaard Jensen fra KøgeBibliotekerne.
Historisk ressource Birte Broch er fraværende på billedet.

Hit med Historien har, med udgivelsen af 8 bøger, sat fokus på Køge bys historie fortalt for børn og unge. Nyudgivelserne er for en periode lagt på hylden for at kunne prioritere andre måder at bringe Køges Lokalhistorie i spil på. Samtidig har samarbejdet fået nye kræfter tilknyttet og benyttet lejligheden til at overdrage formandsposten til afdelings og arkivleder af Køge Arkiverne og Køge Museum, Lene Brysting Renault.

Hit med Historien har med kommunal og anden støtte udgivet 8 bøger om Køge bys historie – periodemæssigt dækker bøgerne fra middelalderen og frem til 1989. Portalen hitmedhistorien.dk tilbyder en guldgrube af redskaber til undervisningen og til interesserede i øvrigt. Endelig bidrager samarbejdsparterne i Hit med Historien aktivt til at bringe Hit med Historiens materialer og faglige ressourcer i spil i undervisning og i anden formidling af lokalhistorien.

I 2018 og 2019 fokuseres på at bringe disse materialer og ressourcer i spil, hvilket primært sker i forhold til børn og unge i Køge Kommunes skoler, selv om Hit med Historien tiltaler en bredere målgruppe af lokalhistorisk interesserede.

Hit med Historiens formål er at fremme børns lokalhistoriske identitet og bevidsthed med afsæt i værkserien Hit med Historien. Det sker ved at give børn lettere adgang til kulturarven og ved at skabe synergi ud fra de kompetencer og erfaringer, som samarbejdet omfatter – dvs. indenfor litteratursøgning, historie, pædagogik, formidling og kildekritik m.v.

Hit med Historien udgøres af et samarbejde mellem Køge Byhistoriske Arkiv, KøgeBibliotekerne, Hastrupskolen samt frivilligt tilknyttede ressourcepersoner.

 

 

Udgivelsen af bind 8 – Køge 1973-1989 på vores måde

Tirsdag den 20. juni var der reception i Rådhusarkaden. Udgivelsen af det 8. bind i serien om Køges historie fortalt for børn, blev fejret i denne tidstypiske ramme.

Der var masser af taler og en enkelt sang fra perioden blev det også til.

Der blev serveret Lambrusco og ostekage a la Karolines Køkken, og der var også tid til at se de flotte ting om perioden som 8.C fra Hastrupskolen havde lavet: skilte, plancher, lyttestationer m.m.

Taler:

Ny bog om Køge fra Hit med Historien

Hit med Historien sender 20. juni endnu en bog på gaden: Køge 1973-1989 – på vores måde. Som altid sætter Hit med Historien fokus på Køge og undersøger, hvordan byens historie er specifik, og samtidig præget af periodens generelle udviklingstendenser.

Bogomslag til Hit med Historiens bind 8: Køge 1973-1989 - på vores måde

Bogomslag til Hit med Historiens bind 8: Køge 1973-1989 – på vores måde

Hit med Historien udgiver bøger om Køge bys historie fortalt for børn, men appellerer til alle med interesse for lokalhistorie. Denne bog, som er 8. bind i serien udgives i samarbejde mellem Køgebibliotekerne, Køge Museum/Museum Sydøstdanmark, Køge Byhistoriske Arkiv, Hastrupskolen og en pædagogisk konsulent.

Bogens tilblivelse
Bogens forfatter Troels Gollander, er lærer og har mange års erfaring i at skrive fagbøger til både små og store elever. Han skriver også fagtekster og laver geografiopgaver til undervisningsportaler. Desuden har Troels Gollander i en række år holdt kurser for skoleelever, der gerne selv vil skrive fagbøger. 

Som tidligere har der været en børnekonsulentgruppe knyttet til arbejdet med bogen. Denne gang har forfatteren fået inspiration og bidrag fra 8.b på Hastrupskolen.

På udgivelsesdagen åbnes for salget af bogen i byens boghandler, på Køge Bibliotek og i Køge Museums butik. Prisen er 125 kr.

Penge til Hit med Historien

Formanden for Hit med Historien, bibliotekschef Jytte Dahl tager imod checken fra Trelleborgfonden.

Formanden for Hit med Historien, bibliotekschef Jytte Dahl tager imod checken fra Trelleborgfonden.

Glæden er stor, når der kommer støtte til Hit med Historiens næste udgivelse om Køge i perioden 1973-1989.

Trelleborg Fonden har 18. januar givet 10.000 kr. via Sydbank og formanden for Hit med Historien, bibliotekschef Jytte Dahl tog glad imod.

Køge Kommune har også støttet projektet – både via Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Bogen som er bind 8 i serien udkommer til juni.

Kig i Hit med Historiens bøger

Vidste du, at der her på hjemmesiden ligger smagsprøver på alle Hit med Historiens bøger.

Her er det muligt at få indtryk af den fine sammenhæng mellem billedmateriale, tekst og layout, som både er tilpasset den enkelte udgivelse og samtidig markerer en rød tråd gennem hele bogserien.

Der er oprettet et menupunkt, som hedder ’Uddrag’. Her ligger et afsnit på nogle sider fra hver eneste bog. De enkelte uddrag er udvalgt, fordi de i særlig grad repræsenterer den pågældende bogs stemning og indholdsmæssige periode.

For hver enkelt bog er det således muligt via hjemmesiden at hente:

  • Teksten i form af fuldtekst for hele bogen under menupunktet ’Historierne
  • Uddrag, der kan fungere som appetitvækker til den trykte bog

De øvrige menupunkter udfolder tilsvarende både billedmateriale, opgaver, lege, kilder, links m.v. knyttet til den enkelte udgivelse.

70’ene set med teenage-øjne

Se 70’erne som perioden opleves af den generation, hvis forældre blev født i 70’erne.
Den historiske festival Golden Days kaster lys på 1970’erne og Køge Bibliotek sætter spot på køgensernes liv og hverdag i tiden dengang.
Onsdag den 21.9 kl. 16-18 konfronteres lokale aktører fra 70’erne med spørgsmål fra nutidens unge på Køge Bibliotek.
Lyt med ved dette møde på tværs af flere generationer. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Musik, miljø og foldbold
8.c fra Hastrupskolen stiller spørgsmål til et panel af borgere, som var aktive i 70’ernes Køge. De unge afdækker, hvordan tingene foregik i 70’ernes Køge og hvordan aktørerne satte præg på byen i denne periode.

Aktørerne er fodboldspiller Peter Poulsen, som var med til at gøre Køge til Danmarksmestre i 1975, lokalpolitiker Kristian Ebbensgaard, miljøaktivist Bent Larsen, folkeskolelærer Karin Pedersen, musiker Mogens Hockerup og kvindesagsforkæmper Meta Liv Skensved.

Forskelle og ligheder
Hvilke tanker gør nutidens unge sig om 70’erne? Ser de forskellene eller lighederne – og hvad er relevant for dem at vide noget om i dag?

Med nysgerrighed og spørgsmål til dem, der var aktive i 1970’erne, spejler 8.c. nutiden i fortiden. Det bliver spændende at høre, hvad nutidens unge er nysgerrige på i forhold til perioden og mon ikke, de mange anekdoter fra dengang, kalder masser af minder frem hos tilhørerne, siger bibliotekar Britta Overgaard Jensen, der er en af arrangørerne.

Til slut får publikum også lejlighed til at stille et par korte spørgsmål til dem, der var unge i 1970’erne.

Hit med Historien
Arrangementet sker i samarbejde mellem KøgeBibliotekerne og selskabet Hit med Historien, der udgiver bøger om Køge bys historie fortalt for børn. Næste bind i serien vil netop genopleve Køge i perioden 1973 til 1989.

Hit med Historien er et samarbejde mellem KøgeArkiverne, KøgeBibliotekerne, Hastrupskolen og en pædagogisk konsulent.

”Hit med Historien” genopliver Køge 1973-1989 med lokal forfatter

Arbejdsgruppen bag Hit med Historien

Arbejdsgruppen bag det kommende bind: (fra venstre) bibliotekar Jacob Kobbernagel, bibliotekar Britta Overgaard Jensen, forfatteren Troels Gollander, konsulent Karin Larsen, arkiv- og museumsleder Birte Brock, lærer Claus Mechlenborg og bibliotekschef Jytte Dahl.

Normskred, oliekrise, jordskredsvalg, EF, økonomisk krise, genopretning, arbejdskonflikter, kollektiver, kvindebevægelse, diskoteker – det er nogle af de mange ord, man kan knytte til 1970’erne og 1980’erne. ”Hit med Historien” vil sætte fokus på Køge og undersøge, hvordan byens historie er specifik, men også præget af de generelle udviklingstendenser.

”Hit med Historien” er et unikt tilbud i Køge. Projektet præsenterer Køge bys historie fortalt for børn, og det bringer lokalhistorien tæt på dagligdagen i den by, vi kender. Bogserien giver samtidig voksne læsere muligheder for at mindes eller få repeteret byens historiske perioder.

1960’erne bød på mange opbrud og spørgsmål til traditioner og autoriteter. Som et af resultaterne af denne udvikling blev der i 1975 vedtaget en ny folkeskolelov. Loven lagde vægt på elevernes demokratiske dannelse og medansvar. Man ønskede at skabe lige muligheder for alle og støtte elevernes personlige udvikling. Det var disse tanker, der lagde rammerne for skolebørn i Køge gennem 1970’erne og 1980’erne.

Børns hverdag blev anderledes i løbet af perioden. Mødre og kvinder generelt kom i stort omfang ud på arbejdsmarkedet, hvilket medførte en vækst i forskellige pasningsordninger for børn under og i den undervisningspligtige alder. I Køge havde den første vuggestue set dagens lys i 1967, og der kom efterhånden flere vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

Den nye kvindebevægelse voksede frem i 1970’erne og fik blivende betydning for kvindernes stilling og forholdet mellem kønnene. Der blev sat fokus på lige rettigheder, ligeløn på arbejdsmarkedet, fri abort og lige muligheder for uddannelse m.m.

Mange normer var i opbrud. Der blev eksperimenteret med samlivs- og boformer. Det blev mere almindeligt at leve sammen uden at være gift, og der blev etableret kollektiver med større eller mindre grad af fællesskab. Inden for boligbyggeriet begyndte man at opføre tæt-lavt byggeri.

Befolkningens profil ændrede sig. Der var et dalende fødselstal samtidig med, at den gennemsnitlige levealder var stigende. Fødselstallet nåede et lavpunkt i 1983 med lidt over 50.000 fødsler. Der blev således flere ældre og færre børn. Samtidig steg indvandringen, idet der kom arbejdstagere (gæstearbejdere) og flygtninge til landet.

Køge blev via infrastrukturen knyttet tættere til hovedstadsområdet. I 1983 kom S-toget til Køge, og siden 1969 havde Køge Bugt/Sydmotorvejen været udbygget til lidt syd for Køge. I de følgende årtier blev motorvejen ført videre mod syd. Bilismen var i vækst, og der kom flere og flere pendlere mellem Køge og hovedstaden.

ForfatterForfatteren Troels Gollanderen til det 8. bind i serien er nu fundet. Det er Troels Gollander, som er lokal og samtidig en erfaren kapacitet på området. Han har lærerbaggrund og har i mange år skrevet fag- og skolebøger for Gyldendal. Desuden arbejder Troels Gollander med børns egenproduktion af fagbøger. Se evt. mere på www.gollander.dk

Også til dette bind i ”Hit med Historien” bliver tilknyttet børnekonsulenter. Det bliver en 8. klasse fra Hastrupskolen, som skal bidrage med input og kritik til forfatteren, mens de selv arbejder med perioden.

Bogen forventes at udkomme i juni 2017, så klassen kan følge processen helt frem til reception for udgivelsen.

Hit med Historien støttes af Køge Kommune samt private fonde og drives af en arbejdsgruppe, som repræsenterer Køge Arkiverne, KøgeBibliotekerne, Køge Museum, Hastrupskolen og suppleres af en frivillig konsulent.