Ny styring i Hit med Historien

Gruppen bag Hit med Historien

Foto: Bagerst fra venstre ses Lars Kjær fra Køge Arkiverne, Claus Mechlenborg fra Hastrupskolen og formidlingsressource Jacob Kobbernagel.
Forrest fra venstre ses Jytte Dahl fra KøgeBibliotekerne, pædagogisk ressource Karin Larsen, Lene Brysting Renault fra Køge Arkiverne og Køge Museum samt Britta Overgaard Jensen fra KøgeBibliotekerne.
Historisk ressource Birte Broch er fraværende på billedet.

Hit med Historien har, med udgivelsen af 8 bøger, sat fokus på Køge bys historie fortalt for børn og unge. Nyudgivelserne er for en periode lagt på hylden for at kunne prioritere andre måder at bringe Køges Lokalhistorie i spil på. Samtidig har samarbejdet fået nye kræfter tilknyttet og benyttet lejligheden til at overdrage formandsposten til afdelings og arkivleder af Køge Arkiverne og Køge Museum, Lene Brysting Renault.

Hit med Historien har med kommunal og anden støtte udgivet 8 bøger om Køge bys historie – periodemæssigt dækker bøgerne fra middelalderen og frem til 1989. Portalen hitmedhistorien.dk tilbyder en guldgrube af redskaber til undervisningen og til interesserede i øvrigt. Endelig bidrager samarbejdsparterne i Hit med Historien aktivt til at bringe Hit med Historiens materialer og faglige ressourcer i spil i undervisning og i anden formidling af lokalhistorien.

I 2018 og 2019 fokuseres på at bringe disse materialer og ressourcer i spil, hvilket primært sker i forhold til børn og unge i Køge Kommunes skoler, selv om Hit med Historien tiltaler en bredere målgruppe af lokalhistorisk interesserede.

Hit med Historiens formål er at fremme børns lokalhistoriske identitet og bevidsthed med afsæt i værkserien Hit med Historien. Det sker ved at give børn lettere adgang til kulturarven og ved at skabe synergi ud fra de kompetencer og erfaringer, som samarbejdet omfatter – dvs. indenfor litteratursøgning, historie, pædagogik, formidling og kildekritik m.v.

Hit med Historien udgøres af et samarbejde mellem Køge Byhistoriske Arkiv, KøgeBibliotekerne, Hastrupskolen samt frivilligt tilknyttede ressourcepersoner.