70’ene set med teenage-øjne

Se 70’erne som perioden opleves af den generation, hvis forældre blev født i 70’erne.
Den historiske festival Golden Days kaster lys på 1970’erne og Køge Bibliotek sætter spot på køgensernes liv og hverdag i tiden dengang.
Onsdag den 21.9 kl. 16-18 konfronteres lokale aktører fra 70’erne med spørgsmål fra nutidens unge på Køge Bibliotek.
Lyt med ved dette møde på tværs af flere generationer. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Musik, miljø og foldbold
8.c fra Hastrupskolen stiller spørgsmål til et panel af borgere, som var aktive i 70’ernes Køge. De unge afdækker, hvordan tingene foregik i 70’ernes Køge og hvordan aktørerne satte præg på byen i denne periode.

Aktørerne er fodboldspiller Peter Poulsen, som var med til at gøre Køge til Danmarksmestre i 1975, lokalpolitiker Kristian Ebbensgaard, miljøaktivist Bent Larsen, folkeskolelærer Karin Pedersen, musiker Mogens Hockerup og kvindesagsforkæmper Meta Liv Skensved.

Forskelle og ligheder
Hvilke tanker gør nutidens unge sig om 70’erne? Ser de forskellene eller lighederne – og hvad er relevant for dem at vide noget om i dag?

Med nysgerrighed og spørgsmål til dem, der var aktive i 1970’erne, spejler 8.c. nutiden i fortiden. Det bliver spændende at høre, hvad nutidens unge er nysgerrige på i forhold til perioden og mon ikke, de mange anekdoter fra dengang, kalder masser af minder frem hos tilhørerne, siger bibliotekar Britta Overgaard Jensen, der er en af arrangørerne.

Til slut får publikum også lejlighed til at stille et par korte spørgsmål til dem, der var unge i 1970’erne.

Hit med Historien
Arrangementet sker i samarbejde mellem KøgeBibliotekerne og selskabet Hit med Historien, der udgiver bøger om Køge bys historie fortalt for børn. Næste bind i serien vil netop genopleve Køge i perioden 1973 til 1989.

Hit med Historien er et samarbejde mellem KøgeArkiverne, KøgeBibliotekerne, Hastrupskolen og en pædagogisk konsulent.

”Hit med Historien” genopliver Køge 1973-1989 med lokal forfatter

Arbejdsgruppen bag Hit med Historien

Arbejdsgruppen bag det kommende bind: (fra venstre) bibliotekar Jacob Kobbernagel, bibliotekar Britta Overgaard Jensen, forfatteren Troels Gollander, konsulent Karin Larsen, arkiv- og museumsleder Birte Brock, lærer Claus Mechlenborg og bibliotekschef Jytte Dahl.

Normskred, oliekrise, jordskredsvalg, EF, økonomisk krise, genopretning, arbejdskonflikter, kollektiver, kvindebevægelse, diskoteker – det er nogle af de mange ord, man kan knytte til 1970’erne og 1980’erne. ”Hit med Historien” vil sætte fokus på Køge og undersøge, hvordan byens historie er specifik, men også præget af de generelle udviklingstendenser.

”Hit med Historien” er et unikt tilbud i Køge. Projektet præsenterer Køge bys historie fortalt for børn, og det bringer lokalhistorien tæt på dagligdagen i den by, vi kender. Bogserien giver samtidig voksne læsere muligheder for at mindes eller få repeteret byens historiske perioder.

1960’erne bød på mange opbrud og spørgsmål til traditioner og autoriteter. Som et af resultaterne af denne udvikling blev der i 1975 vedtaget en ny folkeskolelov. Loven lagde vægt på elevernes demokratiske dannelse og medansvar. Man ønskede at skabe lige muligheder for alle og støtte elevernes personlige udvikling. Det var disse tanker, der lagde rammerne for skolebørn i Køge gennem 1970’erne og 1980’erne.

Børns hverdag blev anderledes i løbet af perioden. Mødre og kvinder generelt kom i stort omfang ud på arbejdsmarkedet, hvilket medførte en vækst i forskellige pasningsordninger for børn under og i den undervisningspligtige alder. I Køge havde den første vuggestue set dagens lys i 1967, og der kom efterhånden flere vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

Den nye kvindebevægelse voksede frem i 1970’erne og fik blivende betydning for kvindernes stilling og forholdet mellem kønnene. Der blev sat fokus på lige rettigheder, ligeløn på arbejdsmarkedet, fri abort og lige muligheder for uddannelse m.m.

Mange normer var i opbrud. Der blev eksperimenteret med samlivs- og boformer. Det blev mere almindeligt at leve sammen uden at være gift, og der blev etableret kollektiver med større eller mindre grad af fællesskab. Inden for boligbyggeriet begyndte man at opføre tæt-lavt byggeri.

Befolkningens profil ændrede sig. Der var et dalende fødselstal samtidig med, at den gennemsnitlige levealder var stigende. Fødselstallet nåede et lavpunkt i 1983 med lidt over 50.000 fødsler. Der blev således flere ældre og færre børn. Samtidig steg indvandringen, idet der kom arbejdstagere (gæstearbejdere) og flygtninge til landet.

Køge blev via infrastrukturen knyttet tættere til hovedstadsområdet. I 1983 kom S-toget til Køge, og siden 1969 havde Køge Bugt/Sydmotorvejen været udbygget til lidt syd for Køge. I de følgende årtier blev motorvejen ført videre mod syd. Bilismen var i vækst, og der kom flere og flere pendlere mellem Køge og hovedstaden.

ForfatterForfatteren Troels Gollanderen til det 8. bind i serien er nu fundet. Det er Troels Gollander, som er lokal og samtidig en erfaren kapacitet på området. Han har lærerbaggrund og har i mange år skrevet fag- og skolebøger for Gyldendal. Desuden arbejder Troels Gollander med børns egenproduktion af fagbøger. Se evt. mere på www.gollander.dk

Også til dette bind i ”Hit med Historien” bliver tilknyttet børnekonsulenter. Det bliver en 8. klasse fra Hastrupskolen, som skal bidrage med input og kritik til forfatteren, mens de selv arbejder med perioden.

Bogen forventes at udkomme i juni 2017, så klassen kan følge processen helt frem til reception for udgivelsen.

Hit med Historien støttes af Køge Kommune samt private fonde og drives af en arbejdsgruppe, som repræsenterer Køge Arkiverne, KøgeBibliotekerne, Køge Museum, Hastrupskolen og suppleres af en frivillig konsulent.

Ny bog om Køge på vej fra Hit med Historien

Hit med Historien udgiver bøger om Køge bys Historie fortalt for børn. Bøgerne har samtidig en bred appel til alle lokalhistorisk interesserede. Sidste år udkom 7. bind i serien med titlen ’Køge 1958-1973 – en by under forvandling’

forside58-73

Processen med at tilrettelægge den 8. og formentlig sidste bog er i fuld gang. Den kommende bog kommer til at dække Køges udvikling i 70’erne og 80’erne, helt præcist fra 1973 og frem til 1990.

Der arbejdes lige nu med bogens indhold og metode for indsamling af materiale samt finansiering. Endnu er der dog ikke knyttet en forfatter til udgivelsen, som forventes at færdig i forsommeren 2017. Inden sommer skal også findes en eller flere skoleklasser, som traditionen tro skal medvirke som børnekonsulenter og dermed sikre, at bogen vækker nysgerrighed og interesse hos børn i Køge.

De øvrige bind i serien er blevet til et efter et gennem snart 15 år og omfatter perioder fra Middelalderens Køge og op til nutiden. Flere af bøgerne er genoptrykt i nye oplag, således også den populære første bog om Køge i 1950’erne, som netop er trykt i 3. oplag.

Bøgerne kan købes på Køge Bibliotek, på Køge Museum og hos de lokale boghandlere for 125 kr. pr. stk.

Bag Hit med Historien står et samarbejde bestående af Køge Bibliotek, Køge Byhistoriske Arkiv, Museum Sydøstdanmark, Hastrupskolen og pædagogisk konsulent Karin Larsen.

Hit med Historien har et bud på årets mandelgave i Køge

bd7’Køge 1958-1973 – en by under forvandling’ udkom i år som 7. bind i rækken af bøger om Køge bys Historie fortalt for børn og med en bred appel til alle lokalhistorisk interesserede.

Bogen beskriver den periode, hvor Køge blev en moderne by; kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet og nye boliger blev opført i stor stil. I 60’erne var der gang i ungdomslivet, fuld beskæftigelse og gæstearbejderne kom til landet, mens ny pædagogik slog igennem. Der var i det hele taget fuld kraft på udviklingen og fremtiden tegnede lyst og lovende.

Bogen kan købes på Køge Bibliotek, i Køge Museums butik og hos de lokale boghandlere for 125 kr.

’Køge 1958-1973 – en by under forvandling’ er en oplagt mandelgave for alle, der holder af ’Køge i gamle dage’. I december opnås julerabat ved samtidigt køb af andre af Hit med Historiens bøger om Køge, der således kan købes for 100 kr. pr. stk., når der er betalt fuld pris for den første bog.

Reception 25.6.2015

Det 7. bind i Hit med historien blev udgivet d. 25. juni 2015. Der blev holdt en festlig reception i Beboerhuset ”Ellehuset” i Ellemarken.
Ellemarken er et af de boligområder i Køge der blev til i den periode – 1958-1973 som bogen handler om.

Dagen blev krydret med fine taler fra bl.a. Kulturudvalgsformand Anette Simoni og forfatteren Claus Buttenschøn samt musikalske indslag fra Palle Finn Larsen, der i sine unge dage spillede pigtrådsmusik i Køge. Desuden var der oplæsning fra bogen ved elever fra  7. B på Hastrupskolen, som også præsenterede tidstypiske effekter og viste små slideshows om emner fra perioden.

Herefter blev der serveret tarteletter med høns i asparges – en yndet spise fra denne tid.

Tale ved Formand Jytte Dahl
Tale ved Arkivleder Birte Broch

Invalid Displayed Gallery

Tale ved formand Jytte Dahl

Velkommen

Til markering af endnu en udgivelse af Hit med Historiens bøger.

Tak fordi I er mødt op og bidrager til at gøre dagen festlig.

Hit med historien fortæller Køge bys Historie fortalt for børn – og med bred appel til alle lokalhistorisk interesserede.

Som formand er jeg rigtig stolt af, at vi nu kan udgive det 7. bind i serien – denne gang med fokus på perioden 1958 – 1973 og 60’erne, hvilket dagen i dag vil bære præg af.

Den nye bog er skrevet af forfatteren Claus Buttenschøn, som også har været forfatter på bogen om perioden 1700-1850. I vil møde Claus lige om lidt.

Til udformningen af bogen medvirker vores børnekonsulenter, som på denne bog er 7b fra Hastrupskolen – dem kommer I også til at se og hører mere til.

Bogen er også krydret med bidrag fra en række Køgeborgere, som har fortalt om deres barndoms og ungdoms oplevelser i Køge.

Lars Kjær fra Køge Byarkiv har desuden været en stor hjælp i forhold til bogens billedmateriale.

Tak til jer alle sammen for uvurderlig indsats.

Uden sponsorer ville der imidlertid ikke være nogen bog.  Fra Køge Kommune har både Skoleudvalget og Kultur- og idrætsudvalget givet penge til udgivelsen.

Desuden har vi modtaget støtte fra Carlsen Langes legatstiftelse, Nordeafonden og AL Fonden – dvs. Arbejdernes Landsbank.

Mange tak for disse økonomiske bidrag!

Vores egen medfinansiering stammer fra salg af tidligere udgivelser, som både Arnold Buscks boghandel, Bogladen, Turistkontoret, Køge Museum, Byarkivet og biblioteket forhandler – og heldigvis er der stor købelyst.

Bogen er layoutet af vores trofaste grafiker Thora Fisker – som vi har det fineste samarbejde med. Bogens omslag med det allerførste hold studenter fra Køge Gymnasium er festligt og superaktuelt for årstiden, hvor de nybagte studenter jo også præger bybilledet i dag.

En særlig krølle på historien er dog at klassen på billedet i år fejrer 50 års studenterjubilæum og mødes i morgen.

Ellemarkens afdelingsbestyrelse og Solvejg Vassilas skal også have en stor tak for husly til dette arrangement.

Min sidste tak skal gå til partnerne i Hit med Historien: Birte og Inge fra Museum Østdanmark – som Køge Museum hedder i dag, Claus fra Hastrupskolen, Britta og Jacob fra Køge Bibliotek og pædagogisk konsulent Karin Larsen.

Tusind tak for godt arbejde og samarbejde!

Videre talerrække for receptionen:

  • Anette Simoni, formand for kultur- og idrætsudvalget i Køge Kommune
  • Birte Broch, redaktør på bogen og Arkiv- og afdelingsleder for Museum Sydøstdanmark, Køge Museum og Byarkiv
  • Claus Buttenschøn, bogens forfatter
  • Hastrupskolens 7 b, børnekonsulenter på bogen giver smagsprøver på den nye bog

Musikalske indslag leveret af Palle Finn Larsen, som var pigtrådsmusiker i Køge i 60’erne.

Tale ved arkivleder Birte Broch

I slutningen af 1950’erne var Køge stadig en almindelig købstad lidt syd for København. Der var langt fra København til Køge, mens afstanden nok var kortere den anden vej.

Den økonomiske fremgang i 1960’erne forvandlede Køge til et helt andet sted.

En af de mest afgørende ændringer var, at kvinderne rykkede ud på arbejdsmarkedet i stor stil. I Køge havde der også tidligere været mange kvinder i industrien, fx på Codan Gummi, men nu blev det mere udtalt.

Familien med to udearbejdende forældre holdt sit indtog. Husmoderens arbejde blev aflastet af en række tekniske hjælpemidler, og mændene blev mere inddraget end før. Det var til stor glæde for de butikker, der solgte hårde hvidevarer og køkkenmaskiner.

Børnene skulle jo også passes. Den første vuggestue i Køge så dagens lys her i Ellemarken i slutningen af 60’erne, og snart blev der etableret flere daginstitutioner.

Med to lønninger blev der råd til at realisere drømmen om eget hus og andre velfærdsgoder. Køge voksede i omfang med nye parcelhuskvarterer. Der blev bygget i gudekvarteret ved Søndre Skole, men Køge manglede byggegrunde. Der blev indgået en aftale med Gammelkjøgegaard om salg af et stort areal i Nørremarken, hvor der nu kunne bygges parcelhuse.

Der var mere jord i nabosognene, der var domineret af landbrug. I Herfølge Kommune begyndte man allerede før kommunalreformen i 1970 at udstykke jord til byggegrunde, og der voksede store parcelhusområder op i Hastrupområdet.

Husmoderen var på vej ud. Det skulle være nemmere at købe ind og lave mad. De første supermarkeder blev etableret. Wika – som før hed Trica – blev åbnet ved det nye etagebyggeri i Ellemarken.

Det var ikke alle, der ville eller kunne bo i et parcelhus. Der blev bygget mange lejligheder til det voksende antal indbyggere. Det var Ellemarken, Karlemoseparken, Hastrupparken og andre, der gav Køge et pift af storby.

De gamle skoler kunne ikke længere rumme børnene. Der blev opført nye skoler i hele området: Ellemarkskolen, Hastrupskolen, Boholteskolen og bygget til andre steder.

Det var åbne skoler i et plan, med fællesrum, og gode opholdsarealer. Mange nyuddannede lærere kom ud med nye idéer om friere undervisningsformer. Man blev efterhånden dus med læreren.

Unge mennesker havde ikke længere samme respekt for traditioner og autoriteter. Mange gjorde oprør mod bare at følge i forældrenes fodspor.

I Køge var det mange år siden, latinskolen blev nedlagt, men nu blev det atter muligt at tage en studentereksamen i byen. Det har siden højnet uddannelsesniveauet betydeligt, i lighed med udviklingen i resten af landet.

De unges, teenagernes oprør, viste sig i påklædning og ny musik. Håret voksede, piger trak cowboybukser på, strikkede islandske sweaters kom på mode hele året sammen med ørkenstøvler. Forholdet mellem kønnene blev mere frit og eksperimenterende.

Også i Køge blev der holdt pigtrådsballer og dannet orkestre, der spillede pigtrådsmusik. Der var både jazzklubber og klubber med pigtrådsmusik.

De voksne rystede på hovedet og tænkte, at verden var af lave. Og sådan har det vist været både før og lige siden.

Vi håber, I alle vil gå på opdagelse i Køges 60’er historie og bruge bogen/hjemmesiden som inspiration og udgangspunkt.

Byarkivet har i øvrigt i forbindelse med denne bog kunnet konstatere, at der sagtens kan samles mere materiale om denne periode. Så gå hjem i gemmerne og find billeder og andet frem til os.

Tak for fremragende samarbejde også denne gang og for indsatsen fra alle medvirkende, med særlig tak til 7.b fra Hastrupskolen. Og igen mange tak for den økonomiske støtte.

 

 

 

 

Hit med Historien udgiver ’Køge 1958-1973 – en by under forvandling’

Torsdag den 25. juni udgives 7. bind i rækken af bøger om Køges Historie fortalt for børn.

For- og bagside på det 7. bind i serien.

For- og bagside på det 7. bind i serien.

Bogen handler om den periode, hvor Køge blev en moderne by; kvinderne kom for alvor ud på arbejdsmarkedet, nye boliger blev bygget i stor stil, der var gang i ungdomslivet, fuld beskæftigelse og gæstearbejderne kom til landet, ny pædagogik slog igennem. Der var i det hele taget fuld kraft på udviklingen og fremtiden tegnede lyst.

Forfatteren har fået hjælp af en række lokale borgere, der har fortalt om deres barndoms og ungdoms oplevelse af livet i perioden, hvilket er med til at gøre det til en meget levende bog.

Bogen er skrevet af forfatteren Claus Buttenschøn og er lavet som et undervisningsmateriale for 6. og 7. klassetrin. Dertil hører også en uddybende hjemmeside udarbejdet af forfatteren samt bibliotekar Jacob Kobbernagel.

Alle med interesse for lokalhistorien kan dog have glæde af bogen. Bogens manuskript har været fulgt af lærer Claus Mechlenborg, der med sin klasse 7.b fra Hastrupskolen har givet input til bogen. Der er et righoldigt billedmateriale og bogen er fint layoutet af Thora Fisker. Bogen kan efter udgivelsesdatoen købes på Køge Bibliotek og hos de lokale boghandlere for 125 kr.

Bag Hit med Historien står en gruppe bestående af Køge Bibliotek, Køge Byhistoriske Arkiv, Museum Sydøstdanmark, Hastrupskolen og pædagogisk konsulent Karin Larsen.

Forfatter skal genoplive 60’ernes Køge

Den kommende bog skal fortælle om almindelige menneskers oplevelse af Køge i perioden 1958 til 1973. Det bliver historien om økonomisk opsving, store forandringer i familielivet, samt opbrud og vækst frem til oliekrisen. Men det bliver i høj grad også beretningen om, hvordan det var at være barn og ung dengang.

Projektdeltagere

Arbejdsgruppen bestående af (fra venstre) forfatteren Claus Buttenschøn, konsulent Karin Larsen, arkivleder Birte Brock, bibliotekschef Jytte Dahl, bibliotekar Britta Overgaard Jensen, museumsinspektør Inge Christiansen og bibliotekar Jacob Kobbernagel. Lærer Claus Mechlenborg er fraværende på billedet.

’Hit med Historien’ er et unikt tilbud i Køge. Projektet præsenterer Køge bys historie fortalt for børn, som bringer lokalhistorien tæt på dagligdagen i den by vi kender. Bogserien giver samtidig voksne læsere muligheder for at mindes eller få repeteret byens historiske perioder.

Forfatteren til det 7. bind i serien er nu fundet. Det bliver Claus Buttenschøn, der er en erfaren kapacitet på området. Dels er han manden bag Hit med Historiens bog om Køge i perioden 1700-1850 og dels har han fulgt folkeskolens udvikling og behov tæt bl.a. som fagkonsulent for faget historie i Undervisningsministeriet, som skolechef i Greve Kommune, og i 2006 som deltager i kanonudvalget faget historie. Claus Buttenschøn har desuden været forfatter på mere end 50 udgivelser fra emnehæfter til større lærebogssystemer inden for historie og samfundsfag.

Den kommende bog kommer til at handle om tiden, hvor Køge fik forstæder. Ellemarken blev opført fra 1962-1969 og det nærliggende parcelhuskvarter omkring Humlevej, Bukkavej m.v., blev opført i 1967.

Boliger var dog ikke nok, der kom børnehave, vuggestue, fritidshjem og gymnasium til samt butikker – blandt andet Wika. Det var også i disse år at Køge fik sin første sportshal.

Frem til 60’erne opdrages børn med traditionelle kønsroller, men så sker der noget, som på kort tid forandrer kernefamilielivet. Hippiekulturen og protestbevægelser blomstrer op og kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet.

Også til dette bind i Hit med Historien bliver tilknyttet børnekonsulenter. Det bliver en 7. klasse fra Hastrupskolen, som skal bidrage med input og kritik til forfatteren, mens de selv arbejder med perioden.

Bogen forventes at udkomme i juni 2015, så klassen kan følge processen helt frem til reception for udgivelsen.

Hit med Historien støttes af Køge Kommune samt private fonde og drives af en arbejdsgruppe, som repræsenterer Museum Sydøstdanmark, Køge Arkiverne, KøgeBibliotekerne, Hastrupskolen og suppleres af en frivillig konsulent.

www.hitmedhistorien.dk i nye klæder

Hjemmesiden har fået nyt layout i foråret og det giver anledning til at tage et smut tilbage i tiden.

På siden archive.org kan man se tidligere tiders websider og vi har fundet et par forsider fra tidligere tider på www.hitmedhistorien.dk:

27. juni 2013:

hitmedhistorien.dk 270613

 

6. maj 2006:

hitmedhistorien.dk 040506